Większa produkcja pszenicy

Wzrost w tym miesiącu prawie w całości odzwierciedla lepsze perspektywy światowej produkcji pszenicy, przy czym prognoza została podwyższona o 0,9 procent do 783,3 mln ton, choć nadal pozostaje o 18,4 mln poniżej rekordu zarejestrowanego w 2022 r.
Dokonano korekty w górę prognozy dotyczącej produkcji pszenicy w 2023 r. w Unii Europejskiej, gdzie ogólnie sprzyjające warunki pogodowe spowodowały niewielki wzrost oczekiwań dotyczących plonów, pomimo skutków niedoborów opadów na Półwyspie Iberyjskim. Prognozy zostały również nieznacznie podwyższone dla Kanady i Kazachstanu, gdzie uprawia się głównie pszenicę jarą, ze względu na wyższe niż wcześniej przewidywano zasiewy, podczas gdy niedawno opublikowane oficjalne szacunki wskazują, że zbiory pszenicy w Turcji są wyższe niż wstępnie prognozowano. Wzrosty te z nawiązką zrekompensowały znaczną obniżkę prognozy produkcji w Australii, ponieważ oczekiwania na Większą suszę niż przy normalnych warunkach pogodowych osłabiły perspektywy plonów.

 


Mniejsza prognoza produkcji zbóż paszowych

Prognoza światowej produkcji zbóż paszowych w 2023 r. została w tym miesiącu obniżona nieznacznie, ale ustalona na poziomie 1,512 mld ton jest nadal o 2,9 proc. wyższa niż w 2022 r. Obniżenie obejmuje rewizję w dół prognoz produkcji kukurydzy dla krajów Afryki gdzie rozkład opadów, który ograniczył potencjał plonowania. Te redukcje z nawiązką przewyższają wzrost prognozy globalnej produkcji jęczmienia, w dużej mierze odzwierciedlając oficjalne szacunki z Turcji, które wskazują na większe niż początkowo oczekiwano zbiory.

Wzrost prognozy wykorzystania zbóż w sezonie 2023/2024

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2023/2024 została nieznacznie podniesiona (o 1,5 mln ton, czyli o 0,1 proc.) od czerwca i ma teraz osiągnąć 2,805 mld ton, czyli o 0,9 procent więcej niż w sezonie 2022/2023.
Korekta w górę zużycia pszenicy o 2,3 mln ton, spowodowana głównie wyższym niż wcześniej przewidywano zużyciem paszy, podniosła prognozę całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2023/2024 do 783 mln ton, czyli o 0,3 procent więcej niż w sezonie 2022/2023.
Ustalona na poziomie 1,503 mld ton prognoza FAO dotycząca całkowitego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2023/2024 pozostaje prawie niezmieniona od czerwca i nadal wskazuje na wzrost o 1,6 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2022/2023, przy przewidywanym wzroście wykorzystania kukurydzy, zwłaszcza na paszę, co dopowiada za większość wzrostu.

Wzrost prognozy światowych zapasów zbóż ogółem

Nowa prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2023/2024 wynosi 878 mln ton, co oznacza wzrost o 5,1 mln ton (0,6 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem i 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem. Na tym poziomie globalny wskaźnik zapasów zbóż do zużycia w sezonie 2023/2024 pozostałby niezmieniony rok do roku na poziomie 30,6 proc., co nadal wskazuje na komfortowe perspektywy dostaw w nowym sezonie.
Obecnie obserwuje się wzrost światowych zapasów pszenicy nieco powyżej poziomów otwarcia (o 0,9 procent) w sezonie 2023/2024 i osiągając 314 mln ton, w wyniku korekty w górę o 5,5 mln ton w tym miesiącu, głównie po korektach dokonanych dla Chin, UE i Kazachstanu.
Prognozy dotyczące światowych zapasów ziarna paszowego zostały w tym miesiącu nieznacznie obniżone, głównie w oparciu o rewizje w dół zapasów kukurydzy w Brazylii i na Ukrainie, ale nadal wskazują na 3,7 procentowy wzrost rok do roku do 366 mln ton w sezonie 2023/2024, wzmocnione przewidywanym gwałtownym wzrostem zapasów kukurydzy w USA.

 


Spadek prognozy handlu zbożami ogółem

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami ogółem w sezonie 2023/2024 wskazuje na spadek o 0,9 proc. w porównaniu z poziomem z sezonu 2022/2023 pomimo korekty w górę o 1,1 mln ton (0,2 procent) dokonanej w tym miesiącu, głównie w odniesieniu do pszenicy.
Prognoza światowego handlu pszenicą w sezonie 2023/2024 (lipiec/czerwiec) została podniesiona od czerwca o 1,6 mln ton do 195 mln ton, ale nadal stanowi spadek o 3,4 proc. w stosunku do rekordowego poziomu z sezonu 2022/2023. Oczekiwana jest większa sprzedaż w Kanadzie, wsparta lepszymi perspektywami silniejszego popytu ze strony Chin niż wcześniej przewidywano.

Na poziomie 221 mln ton prognoza handlu zbożami paszowymi w sezonie 2023/2024 (lipiec/czerwiec) jest prawie niezmieniona od zeszłego miesiąca i nieznacznie spadła (0,3 proc.) w stosunku do poziomu z sezonu 2022/2023. Światowy handel kukurydzą spadnie w 2023/2024 o 0,8 proc, przy czym oczekuje się, że popyt importowy z UE spadnie z wysokiego poziomu w 2022/2023, a eksport z Ukrainy ma spaść, wraz z prawdopodobnym zmniejszeniem sprzedaży z Paragwaju. Przewiduje się również, że światowy handel jęczmieniem skurczy się w sezonie 2023/2024, głównie w wyniku przewidywanego spadku sprzedaży z Australii i słabszego popytu w Azji. Z drugiej strony prognozuje się wzrost światowego handlu sorgo, wzmocniony oczekiwanym ożywieniem sprzedaży w USA i większymi zakupami ze strony Chin.