Po korekcie w górę w tym miesiącu silniejszego niż wcześniej oczekiwano światowego handlu pszenicą i ryżem, obecnie przewiduje się, że światowy handel zbożami wzrośnie i osiągnie nowy rekord w sezonie 2021/2022.

Produkcja mniejsza, ale nadal rekordowa

Chociaż prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2021 r. została obniżona o 6,7 mln ton od poprzedniego raportu z października do 2,793 mld ton, to nadal jest ona o 0,8 procent (21,5 mln ton) wyższa niż w 2020 r. i stanowi nowy rekord. Większość redukcji w tym miesiącu wynika z cięć w prognozie globalnej produkcji pszenicy, która została ustalona na 771 mln ton, co oznacza spadek o 6,2 mln ton w porównaniu z październikiem i o 0,8 proc. mniej niż w poprzednim roku. Cięcia w tegorocznych szacunkach produkcji dotyczące Iranu, Turcji i USA stanowią podstawę korekty w dół w tym miesiącu.

Dla kontrastu, prognoza światowej produkcja zbóż paszowych została podniesiona do 1,505 mld ton, czyli o 1,5 procent więcej niż w 2020 roku. Korekty w górę prognoz produkcji kukurydzy z nawiązką zrekompensowały cięcia w prognozach globalnej produkcji jęczmienia, związane głównie ze zmniejszeniem produkcji w Iranie i Turcji, gdzie utrzymująca się susza ograniczyła plony.

Zasiewy zbóż ozimych

Na półkuli północnej rozpoczęto zasiewy pszenicy ozimej pod zbiory w 2022 roku. Utrzymujące się wysokie ceny pszenicy są postrzegane, jako zachęcające do dużych zasiewów, jednak rosnące koszty produkcji mogą ograniczyć ekspansję obszaru uprawy pszenicy w niektórych krajach. Warunki zasiewów w Unii Europejskiej były w większości korzystne, z wyjątkiem Rumunii, gdzie uporczywa susza je opóźniła. Zasiewy postępują w średnim tempie w USA, ale warunki uprawy są nieco mniej korzystne z roku na rok ze względu na niewystarczającą wilgotność gleby. W Rosji opóźnione zasiewy w głównych regionach produkcyjnych z powodu suszy mogą zmniejszyć powierzchnię zasiewów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na Ukrainie poziom wilgotności gleby jest dobry, chociaż wczesne prognozy wskazują na prawdopodobny niewielki spadek powierzchni upraw z roku na rok.

Zasiewy zbóż paszowych

.Przewiduje się, że w Ameryce Południowej produkcja kukurydzy w Brazylii w 2022 r. odbije się od zmniejszonego poziomu w 2021 r., odzwierciedlając oczekiwany wzrost obszaru związany z cenami i korzystnymi prognozami pogody. Podobnie w Argentynie oczekuje się, że obszar uprawy kukurydzy w 2022 r. wzrośnie, jednak wysokie prawdopodobieństwo zmniejszonych opadów deszczu w nadchodzących miesiącach może niekorzystnie wpłynąć na wczesny rozwój upraw. W RPA zamiary zasiewów wskazują na umiarkowany spadek uprawy powierzchni kukurydzy w stosunku do ubiegłego roku.

Wykorzystanie zbóż

Przy 2,812 mld ton prognoza całkowitego wykorzystania zbóż FAO w sezonie  2021/2022 jest prawie niezmieniona od października i nadal zmierza do wzrostu o 1,7 procent w stosunku do szacowanego poziomu w sezonie 2020/2021. Oczekuje się, że całkowite wykorzystanie pszenicy w sezonie  2021/2022 wzrośnie o 2,2 procent, osiągając 779 mln ton. Obserwuje się, że globalne wykorzystanie pszenicy cele żywnościowe rośnie wraz ze wzrostem liczby ludności, co skutkuje względnie stabilnym poziomem spożycia per capita. Mimo wysokich cen pszenicy przewiduje się, że w sezonie 2021/2022 nastąpi kolejny silny wzrost wykorzystania pszenicy w paszach, zwłaszcza w UE i Irlandii Północnej oraz USA. Wyższe wykorzystanie paszowe i przemysłowe kukurydzy odpowiada za większość rewizji w górę o 1,2 mln ton w tym miesiącu oraz przewidywany 1,6-procentowy wzrost wykorzystania zbóż paszowych w ujęciu rocznym w sezonie 2021/2022 o 1,6 proc., obecnie ustalony na poziomie 1,514 mld ton. Prognozowany 2,5-procentowy wzrost wykorzystania kukurydzy w ujęciu rocznym jest wspierany przez przewidywany dalszy silny popyt na paszę w Brazylii i Chinach, większe wykorzystanie kukurydzy, jako paszy w Kanadzie oraz wyższą produkcję etanolu z kukurydzy w Brazylii i USA. Przewiduje się również, że wykorzystanie sorgo wzrośnie w sezonie 2021/2022 w związku z wyższym spożyciem na cele żywnościowe, a także wykorzystaniem paszy. Oczekuje się natomiast, że zmniejszona produkcja ograniczy paszowe i przemysłowe zastosowania jęczmienia.

Światowe zapasy zbóż

Pomimo korekty w górę o 1,7 mln ton od października, światowe zapasy zbóż do końca sezonu 2021/2022  mają spaść o 0,8 procent poniżej poziomu z otwarcia, do 819 mln ton. Prognozuje się nieznaczny spadek światowego wskaźnika zapasów zbóż do wykorzystania, z 29,4 proc. w sezonie 2020/2021 do 28,5 proc. w sezonie  2021/2022; wciąż jednak stosunkowo wysokiego z perspektywy historycznej. Przy prognozowanym ogólnym wykorzystaniu zbóż przekraczającym światową produkcję, światowe zapasy pszenicy spadną o 2,2 proc. poniżej poziomu otwarcia do 282 mln ton. Spadek prognozy koncentruje się głównie na niższych perspektywach zbiorów wśród największych eksporterów, w szczególności Kanady, Rosji i USA. Oczekuje się, że po rewizji z zeszłego miesiąca w górę o 3,0 mln ton światowe zapasy zbóż paszowych do końca sezonu w 2021/2022 r. utrzymają się na poziomie zbliżonym do poziomu z otwarcia. Przewidywany wzrost zapasów kukurydzy, głównie w Chinach i USA, przeciwdziała przewidywanemu spadkowi zapasów jęczmienia.

Wzrost prognozy handlu zbożami

Prognoza FAO dla światowego handlu zbożami w sezonie  2021/2022 (lipiec/czerwiec) została podniesiona o 4,9 mln ton, co oznaczałoby wzrost o 0,3 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2020/2021 i nowy rekord 478 mln ton. Przewiduje się, że światowy handel pszenicą wzrośnie o 1,8 proc. w celu zmniejszenia produkcji krajowej, a także dla Egiptu w celu uzupełnienia zapasów. Wśród eksporterów obserwuje się zwiększoną dostępność dostaw z Argentyny, Australii, UE i Ukrainy, przewyższającą przewidywane spadki sprzedaży w Kanadzie, Rosji i USA, gdzie oczekuje się, że dostawy będą mniejsze niż w poprzednim sezonie.

Światowy handel zbożami paszowymi w sezonie  2021/2022 (lipiec/czerwiec) nadal będzie spadał o 1,7 procent w stosunku do rekordu w sezonie 2020/2021. Prognozowany spadek światowego handlu kukurydzą byłby głównie spowodowany oczekiwaniami mniejszych zakupów kukurydzy przez Chiny i Wietnam. Jeśli chodzi o eksport, spodziewana większa sprzedaż kukurydzy przez Argentynę i Ukrainę, co prawdopodobnie tylko częściowo zrekompensuje przewidywane spadki dostaw z Brazylii i USA, gdzie możliwości eksportowe pozostają ograniczone. Handel jęczmieniem również może spaść, przede wszystkim ze względu na mniejszy popyt ze strony Chin i Maroka.