PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

FAO: Światowa produkcja zbóż w 2020 r. i wczesne perspektywy na 2021 r.

FAO: Światowa produkcja zbóż w 2020 r. i wczesne perspektywy na 2021 r. Fot. Shutterstock

Podwyższono prognozę FAO dotyczącą światowej produkcji zbóż w 2020 r., Natomiast wczesne perspektywy na ten rok wskazują na niewielki wzrost produkcji pszenicy na półkuli północnej, ale spadek produkcji kukurydzy na półkuli południowej.Najnowsza prognoza światowej produkcji zbóż w 2020 r. wynosi prawie 2,744 mld ton, czyli nieznacznie (0,1 proc.) więcej niż w poprzednim raporcie z grudnia. Spośród głównych zbóż, prognozę światowej produkcji pszenicy zrewidowano w górę o 4,8 mln ton, do rekordowego poziomu 766,5 mln ton. Wzrost od poprzedniego raportu opiera się głównie na lepszych niż oczekiwano plonach, które zwiększyły produkcję do drugiego najwyższego poziomu w historii zarówno w Australii, jak i Kanadzie, produkcja pszenicy w Iraku również została podwyższona, aby odzwierciedlić najnowsze oficjalne szacunki.

Z kolei prognozy dotyczące światowej produkcji zbóż paszowych zostały obniżone o prawie 5 milionów ton, co odzwierciedla znaczne cięcia szacunków produkcji kukurydzy w USA i na Ukrainie z powodu złych warunków pogodowych, które ograniczyły plony.

W perspektywie produkcji zbóż w 2021 r. wczesne perspektywy produkcji pszenicy ozimej na półkuli północnej wskazują na niewielki wzrost w tym roku. W USA wyższe ceny spowodowały, że areał pszenicy ozimej zwiększył się o 5 procent rok do roku. Jednak utrzymująca się susza częściowo ograniczyła perspektywy, a raporty polowe potwierdzają gorsze warunki upraw w porównaniu ze średnią. W UE sprzyjające opady deszczu i łagodne temperatury w połączeniu ze zwiększoną obsianą powierzchnią, zwłaszcza we Francji, wskazują na prawdopodobne silne ożywienie produkcji po słabych zbiorach w 2020 r. W Rosji areał pszenicy ozimej w 2021 r. wzrośnie w ujęciu rocznym, przekraczając początkowe oczekiwania. Chociaż ciepła i sucha pogoda w grudniu podniosła ryzyko strat zimowych, obfite opady śniegu w styczniu częściowo złagodziły te obawy. W Indiach obszar zasiewów pszenicy wzrósł do rekordowego poziomu, czemu sprzyjały wysokie ceny i stałe wsparcie rządowe, a także zadowalające warunki upraw dzięki dobrze rozłożonym w czasie deszczom monsunowym, które zapowiadają dobre plony w 2021 r. Optymistyczne warunki panują również w Pakistanie, gdzie zasiewy pszenicy są powyżej średniej, napędzane wsparciem rządowym w postaci subsydiowanego dostępu do środków produkcji i wyższymi cenami ziarna. Na podstawie styczniowych raportów polowych warunki upraw pszenicy w Chinach są korzystne i oczekuje się, że produkcja w 2021 r. pozostanie na poziomie zbliżonym do średniego. W Turcji, wiodącym producencie na Bliskim Wschodzie, niekorzystne warunki pogodowe ograniczają prognozy upraw.

Na półkuli południowej zbiory zbóż paszowych w 2021 r. mają rozpocząć się od drugiego kwartału roku. W Brazylii oficjalnie prognozuje się, że produkcja kukurydzy w 2021 r. wyniesie 102,3 mln ton, nieco poniżej rekordowej produkcji w 2020 r., Ale znacznie powyżej średniej z pięciu lat. Prognoza opiera się na prawdopodobnym wzroście zbiorów w drugim sezonie, który zrównoważyłby niższe plony pierwszego sezonu z powodu suszy i zmniejszonej powierzchni uprawy. Podobnie, produkcja kukurydzy w Argentynie ma spaść w 2021 r. w porównaniu z rekordowym poziomem z 2020 r. z powodu deficytów opadów w głównych prowincjach produkujących kukurydzę. Nadal jednak przewiduje się, że zbiory będą na poziomie ponadprzeciętnym. W RPA, napędzane lepszymi cenami, wzrosły zasiewy kukurydzy, a perspektywy produkcji zostały dodatkowo wzmocnione przez korzystne perspektywy dzięki dobrym opadom. Oczekiwania produkcyjne w sąsiednich krajach są podobnie korzystne, chociaż ostatnie cyklony zwiększyły ryzyko strat w uprawach.

Wykorzystanie zbóż, zapasy i handel w sezonie 2020/2021

Pod wpływem nieoczekiwanie dużego importu kukurydzy do Chin w tym sezonie, FAO postanowiła przeprowadzić dalszy przegląd swojego bilansu podaży i popytu na kukurydzę w Chinach. Oprócz znacznego wzrostu importu kukurydzy do Chin, utrzymujące się wyższe krajowe ceny kukurydzy (w porównaniu z cenami międzynarodowymi) oraz szybkie ożywienie produkcji wieprzowiny po afrykańskim pomorze świń (ASF) wskazują na znacznie wyższe wykorzystanie paszy w Chinach niż wcześniej przewidywana, a zatem znacznie większy spadek zapasów niż sugerowały wcześniejsze szacunki. Opierając się na oficjalnych szacunkach produkcji i handlu, konieczne było dokonanie korekt nie tylko dla bieżącego sezonu, ale także dla poprzednich sezonów, począwszy od sezonu 2013/2014. W istocie, biorąc pod uwagę znaczenie Chin pod względem ich udziału w światowych zapasach i konsumpcji kukurydzy, zmiany również silnie wpłynęły na szacunki FAO dotyczące światowego wykorzystania i zapasów.

Światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2020/2021 jest obecnie prognozowane na 2 761 mln ton, po korekcie w górę o 17,0 mln ton w stosunku do prognozy z grudnia. Na tym skorygowanym poziomie prognozuje się, że światowe wykorzystanie zbóż będzie wyższe o 52 mln ton (1,9 procent) w porównaniu z poprzednim sezonem. Przewiduje się, że globalne wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 na poziomie 1,493 mld ton wyniesie 37 mln ton (2,6 proc.) powyżej poziomu z poprzedniego sezonu i aż o 16,6 mln ton od prognozy grudniowej przy większym niż wcześniej oczekiwanym zużyciu zwłaszcza w Chinach. Oczekuje się, że światowe wykorzystanie kukurydzy w sezonie 2020/2021 osiągnie 1,179 mld ton, co oznacza wzrost o 21,4 mln ton (1,8 proc.) w porównaniu z sezonem 2019/2020, z czego prognozowany obecnie wzrost wykorzystania kukurydzy w Chinach w stosunku rocznym 5 proc., ma osiągnąć 190 mln ton, czyli o 15,5 mln ton więcej niż poprzedniej prognozie z grudnia. Prognoza FAO dotycząca całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2020/2021 została obniżona o 1,5 mln ton od grudnia, ale przy 756 mln ton nadal wynosi 5,4 mln ton (0,7 proc.) powyżej poziomu z sezonu 2019/2020. Korekta w dół w tym miesiącu wynika głównie z niższych prognoz dotyczących wykorzystania paszowego w UE w wyniku wysokich cen.

Nowa prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż wynosi 802 mln ton, czyli o 64,3 mln ton mniej niż w grudniu i 17,8 mln ton (2,2 proc.) w porównaniu z poziomem otwarcia najniższym od pięciu lat. Na tym poziomie wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania spadłby z 29,7 procent w sezonie 2019/2020 do 28,3 procent w roku 2020/2021, co oznacza najniższy od siedmiu lat poziom. Po rewizji w dół w tym miesiącu o 66,6 mln ton (dotyczy to głównie zapasów kukurydzy, a w mniejszym stopniu również zapasów sorgo i innych zbóż paszowych), światowe zapasy zbóż paszowych prawdopodobnie spadną o 25 mln ton (6,9 procent) w porównaniu z poziomem otwarcia do osiągnąć 336 mln ton. Spadek rok do roku wynika z ogromnej korekty w dół zapasów kukurydzy w Chinach, które są obecnie ustalone na poziomie około 139 mln ton, czyli o prawie 54 miliony ton mniej niż w grudniu i 11,6 mln ton poniżej poziomu otwarcia. Oprócz Chin, prognozy FAO dotyczące zapasów kukurydzy w Argentynie, UE, Indiach i, co najważniejsze, w USA również zostały obniżone od grudnia. W przeciwieństwie do zbóż paszowych prognozuje się, że światowe zapasy pszenicy wzrosną o 7,2 mln ton (2,6 proc.) powyżej poziomów otwarcia, osiągając 284,3 mln ton po korekcie w górę o 1,4 mln ton od grudnia, przede wszystkim ze względu na większe zapasy w Australii i Rosji. Największy wzrost zapasów pszenicy rok do roku obserwowany jest w Chinach, ponieważ poza Chinami światowe zapasy pszenicy spadną trzeci rok z rzędu.

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2020/2021 została podniesiona od grudnia o 10,6 miliona ton do 465,2 mln ton, co stanowi spodziewany wzrost o 25 mln ton (5,7 procent) w stosunku do rekordowego poziomu z poprzedniego sezonu. Przewiduje się, że handel wszystkimi najważniejszymi gatunkami zbóż wzrośnie w sezonie 2020/2021. Kontynuacja dużych zakupów kukurydzy i jęczmienia przez Chiny w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na paszę spowodowała wzrost prognoz handlu zbożami paszowymi w sezonie  2020/2021 (lipiec / czerwiec) o prawie 10 mln ton w stosunku do poprzedniej prognozy, obecnie ustalonego na rekordowym poziomie 232,3 mln ton, o prawie 22 mln ton (10,2 proc.) w porównaniu z ubiegłorocznym poziomem. Import kukurydzy przez Chiny został skorygowany od grudnia w górę o 10 mln ton do rekordowego poziomu 20 mln ton. Rewizja odzwierciedla wyjątkowo duże zakupy w ostatnich tygodniach, głównie z USA. Prognozuje się, że światowy handel pszenicą w 2020/2021 (lipiec / czerwiec) wyniesie od grudnia 184,5 mln ton, prawie bez zmian i zbliżony będzie do szacowanego poziomu z sezonu 2019/2020. Najważniejsze zmiany w tym miesiącu obejmują korektę w górę o 1 mln ton zakupów chińskich, kompensującą redukcję importu Iraku o 1 mln ton w wyniku jego wyższej produkcji w 2020 r. niż przewidywano wcześniej.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)

 • Wokulski 2021-02-06 22:15:11
  ....te prognozy...kto je pisze..😁😁😁😁😁😁😁....więcej o rolnictwie i jego słabościach dowiedziałem się dojąc krowy w Szwecji...rozmawiając...z farmerami...patrząc na ich gospodarstwa....znam kierunek....ale to tajemnica...😊👍😁😁😁😁⚜⚜⚜
 • Darek 2021-02-06 01:10:49
  Te ich prognozy to tak, jak ten świstak Will, albo zobaczy cień i będzie zima albo lbo zobaczy cień i będzie zima albo nie będzie 🤔
  • głodny dziku 2021-02-06 08:07:32
   Dokładnie tak tylko mają teraz optymistycznie policzone co już nie wygląda zaciekawie tylko przez cały rok zawsze gdzieś będzie susza ,powódź itp. wiec te kiepskie prognozy mogą tylko okroić , nie mogą dodać że dodatkowo zasiano na księżycu i przybędzie ton . To tylko w Polsce takie cuda że zasiano mniej kukurydzy o 9 % a GUSła podały że zwiększy się ilość kukurydzy z 3,6 mln do 4,3 mln a teraz kupienie kukurydzy graniczy z cudem bo nikt z papierowych rekordów nie sprzedaje .
   • LTM 2021-02-06 10:02:01
    mój krajan kupił nowiutki kombajn na usługi a pszenicę i kukurydzę sprzedaje w w żniwa bo nie stać go na silosy, na kuku i pszenicy stracił więcej ( sprzedał w żniwa ) niż zarobił na kombajnie , teraz chodzi i klnie sam na siebie !
 • ekonom 2021-02-05 14:10:49
  Tak , 100 zł za dwa kwintale ! już widzę te ceny na skupach !
 • toro 2021-02-05 13:05:37
  "..54 miliony ton mniej niż w grudniu " tu jest pies pogrzebany ( chyba że zjedzony przez azjatę) , emocję bo gdzieś w świecie policzono że milon w tą czy w tamtą a w samych Chinach 50 mln ubyło w ciągu miesiąca . Najlepsze jest to że według tych prognoz to nic się nie zmieni w przyszłym sezonie bo naj optymistyczniejsze prognozy mówią że w niektórych krajach zbiory co najwyżej średnio wypadną a u głównych graczy zbożowych zjazd z produkcją dla przeciw wagi (musieli coś napisać) jest Pakistan który sam się ledwo wyżywia ale tam ma być wzrost produkcji :) . Tak wiec 1000 zł za pszenicę realny nawet podczas żniw bo wtedy ruszają na zakupy chińczyki .
  • Grzesio 2021-02-05 13:28:59
   Wujek Władimir Wladimirowicz P. Postaral się o odpowiedni poziom cen.....szczególnie patrz na cla od czerwca 2021....

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.7.202
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.