Niewielki spadek z miesiąca na miesiąc dotyczy głównie zbóż paszowych, a globalna produkcja jest obecnie ustalona na poziomie 1,513 mld ton, czyli o 3 miliony ton poniżej oczekiwań z zeszłego miesiąca.

Prognozy produkcji zbóż paszowych

Gwałtowne obniżenie prognoz dotyczących produkcji kukurydzy w Brazylii odpowiada za większość oczekiwanego globalnego spadku, ponieważ przedłużające się okresy suszy obniżyły oczekiwania dotyczące plonów. Światowa prognoza produkcji jęczmienia również została obniżona ze względu na niższą prognozę produkcji w Unii Europejskiej, odzwierciedlającą mniejsze niż wcześniej oczekiwano zasiewy oraz w kilku krajach na Bliskim Wschodzie z powodu szeroko występującej suszy, która ograniczyła potencjał plonowania. Spadki te z nawiązką przewyższają korekty w górę prognoz dotyczących produkcji kukurydzy w Chinach, Rosji i na Ukrainie. Globalne perspektywy produkcji pszenicy również uległy w tym miesiącu lekkiemu pogorszeniu, ponieważ suche warunki pogodowe na Bliskim Wschodzie obniżają perspektywy plonów. W rezultacie światowa produkcja pszenicy w 2021 r. została obniżona o 1 mln ton do 784,7 mln ton, ale wciąż jest o 1,2 proc. wyższa rok do roku.

Wykorzystanie zbóż w sezonie 2021/2022

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2021/2022 została obniżona o 15 mln ton w stosunku do poprzedniego miesiąca do 2 810 mln ton, jednak nadal o 1,5 proc. wyższa niż w sezonie 2020/2021. Korekta w dół wynika w dużej mierze z niższego niż wcześniej przewidywano wykorzystania kukurydzy w Chinach na paszę dla zwierząt, w oczekiwaniu na znacznie większe wykorzystanie innych pasz, a także do celów przemysłowych. Pomimo tej korekty w dół prognozuje się, że światowe całkowite wykorzystanie zbóż paszowych wzrośnie o 0,9 procent w stosunku do poziomu z sezonu 2020/2021, osiągając 1,510 mld ton w sezonie 2021/2022. Dla kontrastu, globalna prognoza wykorzystania pszenicy w sezonie 2021/2022 została podniesiona od poprzedniego miesiąca do 780 mln ton, czyli o 2,7 procent więcej niż w roku 2020/2021. Rewizja w górę w tym miesiącu oraz prognozowany wzrost wykorzystania pszenicy w ujęciu rok do roku są w dużej mierze przypisane większemu wykorzystaniu pszenicy, jako paszy, wynikającemu z jej konkurencyjności cenowej w stosunku do kukurydzy.

Światowe zapasy zbóż największe od sezonu 2017/2018

Obecnie przewiduje się, że światowe zapasy zbóż do końca sezonu 2021/2022 wzrosną powyżej poziomów otwarcia po raz pierwszy od sezonu 2017/2018, po gwałtownej rewizji w górę o 24 mln ton do 836 mln ton, czyli o 2,4 proc. więcej niż wynosił ubiegłoroczny poziom. Większe zapasy kukurydzy przewidywane w Chinach odpowiadają w tym miesiącu za większość rewizji w górę światowych zapasów zbóż. Oczekuje się, że zapasy kukurydzy w Chinach osiągną obecnie 152 miliony ton, czyli prawie o 24 miliony ton więcej niż zakładał poprzednia prognoza i zwiększą się o 3,0 miliony ton w stosunku do skorygowanych poziomów otwarcia, co oznacza pierwszy wzrost rok do roku od sześciu lat. Po tej rewizji przewiduje się, że zapasy zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 wzrosną o 4,0 proc. powyżej poziomów otwarcia do 354 mln ton. Z kolei zapasy pszenicy w sezonie 2021/2022 zostały obniżone w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale prognozuje się nadal, że wzrosną o 1,8 proc. powyżej poziomów otwarcia i osiągną rekordowe 297 mln ton, przede wszystkim odzwierciedlając przewidywane zapasy w Australii, Chinach, UE, Indiach, Maroko i na Ukrainie. W oparciu o korekty prognoz światowych zapasów zbóż w tym miesiącu i ich wykorzystania, oczekuje się, że globalny wskaźnik wykorzystania zapasów zbóż w sezonie 2021/2022 oscylować będzie wokół 29,0 procent, a więc na poziomie z sezonu 2020/2021.

Rekordowy handel zbożami

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2021/2022 od czerwca została nieznacznie podwyższona i wynosi obecnie rekordowe 472 mln ton, co stanowi wzrost o 0,8 procent w stosunku do wolumenu w sezonie 2020/2021. Przewiduje się, że handel ziarnami paszowymi w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) na poziomie prawie 235 mln ton i pozostanie na niezmienionym poziomie w porównaniu z ubiegłym miesiącem, blisko szacowanego poziomu w sezonie 2020/2021. Kontynuacja dużych zakupów kukurydzy z Chin wspiera rekordowy poziom handlu kukurydzą w sezonie 2021/2022, podczas gdy oczekiwany wzrost handlu sorgo ma zrównoważyć prawdopodobny spadek importu jęczmienia z powodu niższych oczekiwanych zakupów przez Chiny, Maroko i Arabię Saudyjską. Oczekiwany większy popyt importowy ze strony Algierii i Pakistanu podniósł w tym miesiącu prognozę FAO dotyczącą światowego handlu pszenicą w sezonie 2021/2022 do 189 mln ton, co stanowi wzrost o 2,1 procent w porównaniu z sezonem 2020/2021, przede wszystkim dzięki utrzymującemu się silnemu popytowi z kilku krajów azjatyckich.