Światowe szacunki FAO dotyczące produkcji zbóż na 2019 r. wynoszą obecnie 2, 719 miliardów ton, o prawie 62 miliony ton (2,3 procent) powyżej produkcji w 2018 roku i 4,7 miliona ton więcej niż podano w lutym. Szacunki dotyczące globalnej produkcji zbóż paszowych wzrosły o 5 milionów ton do 1,444 miliarda ton od poprzedniego raportu w lutym i o 2,4 procent w porównaniu z 2018 rokiem.
Najnowsza wersja prognozy zawiera ostatnio opublikowane oficjalne dane z wyższą niż wcześniej przewidywano produkcją w Afryce Zachodniej i na Ukrainie. Szacowana produkcja pszenicy w 2019 r. została prawie niezmieniona w porównaniu z poprzednim miesiącem ni wynosi 763 milionów ton, o 4,2 proc. więcej niż w 2018 r. i jest drugim najwyższym rekordowym wynikiem w historii.

Wczesne perspektywy upraw w 2020 r.

Wstępna prognoza FAO dotycząca produkcji pszenicy w 2020 r. mówi o 763 milionach ton i jest prawie niezmieniona w porównaniu z prawie rekordowym poziomem w 2019 r. Zgodnie z oczekiwaniami niższej produkcji w Unii Europejskiej, na Ukrainie i w USA prawdopodobnie zrekompensują ją większe prognozy dla Australii, Kanady, Indii i Rosji. W przypadku zbóż paszowych po ponadprzeciętnych zasiewach kukurydzy i dobrych perspektywach produkcja kukurydzy w Argentynie w 2020 r. produkcja prawdopodobnie zbliży się do rekordowo wysokiego poziomu w 2019 r. W Brazylii oficjalnie produkcja kukurydzy na rok 2020 jest prognozowana na około 100 milionów ton, co jest porównywalne z wysokim wynikiem w 2019 r. w oparciu o oczekiwania, że ​​zwiększenie powierzchni zasiewów zrównoważy niższe plony z powodu suszy. W RPA spodziewany jest znaczny wzrost produkcji, który zwiększy tegoroczną produkcję do ponad 14 milionów ton, co da wzrost o 3 miliony ton w stosunku do zbiorów ograniczonych suszą w 2019 r.

Prognozuje się, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2019/2020 osiągnie rekordowy poziom 2,721 miliarda ton, co stanowi wzrost o około 7 milionów ton (0,3 procent) w porównaniu z lutową prognozą. Po korekcie w górę o 2,4 miliona ton, głównie w Indiach i Kanadzie, przewidywane zużycie pszenicy w sezonie 2019/2020 przekroczy poziom z sezonu 2018/2019 o 12 milionów ton (1,6 procent). Większe wykorzystanie paszy jest głównym czynnikiem napędzającym prognozowany z roku na rok wzrost całkowitego wykorzystania zbóż paszowych, który obecnie jest oczekiwany na poziomie 1,445 miliardów ton, czyli prawie 16 milionów ton (1,1 procent) więcej niż w sezonie 2018/2019.

Prognozy FAO dotyczące światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2020 zostały podniesione w tym miesiącu o 2,4 miliona ton do prawie 866 milionów ton, utrzymując globalny stosunek zapasów zbóż do zużycia na komfortowym poziomie 30,9 procent. Przy 277 milionach ton globalne zapasy pszenicy w sezonie 2019/2020 wzrosły w tym miesiącu o 2,6 miliona ton (1,0 procent), odzwierciedlając korektę w górę dla Iranu. W porównaniu z początkowymi poziomami przewiduje się, że globalne zapasy pszenicy wzrosną o prawie 2 miliony ton (0,7 procent), ponieważ oczekuje się, że zwiększenie ich w UE, Chinach i Indiach zrównoważy spadki w kilku krajach, w tym w USA, Rosji i Australii. Z drugiej strony przewidywany jest zmniejszenie zapasów zbóż paszowych o 8 milionów ton w stosunku do ich poziomów początkowych, przede wszystkim ze względu na spodziewany duży spadek zapasów kukurydzy.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2019/2020 wynosi około 420 milionów ton; co daje wzrost o 9,5 miliona ton (2,3 procent) od sezonu 2018/2019 i drugi najwyższy poziom w historii. Wśród głównych gatunków zbóż największy wzrost wymiany handlowej rok do roku dotyczy pszenicy, przy oczekiwanym wzroście o 5,5 miliona ton w porównaniu z poziomem z sezonu 2018/2019 do prawie 174 milionów ton w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec). Jeśli chodzi o importerów, choć prognozy zakupów pszenicy przez Indonezję i Kazachstan zostały obniżone, prognozy dla Turcji zostały podniesione do rekordowej wartości 8,0 mln ton z powodu mniejszych dostaw krajowych. Prognozy FAO dotyczące światowego handlu ziarnami zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) zostały nieznacznie podwyższone, do prawie 201 milionów ton, co stanowi wzrost o 2,4 miliona ton (1,2 procent) od sezonu 2018/2019. Znaczną część tego wzrostu stanowi handel jęczmieniem, zwiększający się o 1,7 miliona ton (6,9 procent). Prognozuje się, że światowy handel kukurydzą w sezonie 2019/2020 wyniesie prawie 167 milionów ton, czyli prawie bez zmian w porównaniu z poprzednim sezonem.