Prognoza stabilnej światowej produkcji pszenicy w sezonie 2021/2022

Prognozy dotyczące światowej produkcji pszenicy w marcu pozostają niezmienione na poziomie 775,4 mln ton, co odzwierciedlając wzrost produkcji Australii, wzmacniając rekordowy poziom, który został zrównoważony niewielkimi obniżkami szacunków dla UE, Iraku i Paragwaju.

Większa prognoza światowej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2021/2022

Rewizja w górę w marcu wynika z wyższych szacunków światowej produkcji kukurydzy, podczas gdy szacunki globalnej produkcji sorgo zostały obniżone, co łagodzi oczekiwany miesięczny zagregowany wzrost.
Uwzględniając te zmiany, prognozowana globalna produkcja zbóż paszowych wynosi obecnie 1,501 mld ton, czyli o 1,2 procent więcej rok do roku. Większość wzrostu wynika z większej produkcji kukurydzy w UE i Indiach, co z nawiązką rekompensuje szacowaną niską produkcję zbóż paszowych w Sudanie.

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2021/2022

Prognoza globalnego wykorzystania zbóż w sezonie 2021/2022 została obniżona do 2,802 mld ton, czyli o 3,5 mln ton w porównaniu z poprzednim raportem i 1,5 procenta (41 mln ton) powyżej poziomu z sezonu 2020/2021. Większość rewizji w dół w tym miesiącu jest spowodowana zmniejszeniem światowego wykorzystania pszenicy o 3 mln ton, głównie z powodu niższego niż oczekiwano zużycia w Indiach, w oczekiwaniu na wyższy eksport. Niemniej jednak przewiduje się, że wykorzystanie pszenicy wzrośnie rok do roku o 1,5 procent, do 772,8 mln ton, przede wszystkim dzięki spodziewanemu większemu spożyciu na cele konsumpcyjna.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji roślinnej? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Podobnie od poprzedniej prognozy nieznacznie zmniejszone zostało światowe wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 do 1,509 mld ton, co odzwierciedla nieco niższe oczekiwania dotyczące zużycia paszy, ale nadal obserwuje się wzrost o 1,4 procent w porównaniu z poziomem z sezonu 2020/2021.

Oczekiwany niewielki wzrost światowych zapasów zbóż

Po rewizji w górę o 11,6 mln ton w tym miesiącu przewiduje się, że światowe zapasy zbóż kończące się w 2022 r. nieznacznie wzrosną (0,5 procent) z poziomu otwarcia do 836 mln ton. Zgodnie z najnowszymi prognozami, wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania w sezonie 2021/2022 wyniesie 29,1 proc., czyli nieco mniej niż 29,7 proc. w poprzednim sezonie.

Oczekiwane są wyższe szacunki dotyczące zapasów pszenicy w UE, ze względu na korektę w górę historycznej produkcji i niższy oczekiwany eksport, są przede wszystkim przyczyną korekty w górę światowych zapasów pszenicy w tym miesiącu o 3,6 mln ton, obecnie prognozowanych 291,1 mln ton, co oznacza wzrost o 1,0 proc. powyżej poziomów otwarcia.

Prognoza światowych zapasów zbóż paszowych również wzrosła w tym miesiącu o 4,7 mln ton, co prawie w całości wynika z wyższych światowych zapasów kukurydzy w Indiach i UE w wyniku większych szacunków produkcji.

Wstępne prognozy globalnej produkcji pszenicy w 2022 r.

Patrząc w przyszłość na światowe wyniki produkcji zbóż w 2022 r., wstępne prognozy FAO dotyczące globalnej produkcji pszenicy wskazują na czwarty z rzędu roczny wzrost do 790 mln ton. Oczekuje się, że większość wzrostu będzie pochodzić z Ameryki Północnej. Zarówno w Kanadzie, jak i USA ekspansja obszarów uprawy związana z cenami i przewidywany wzrost plonów potwierdzają perspektywy wzrostu produkcji z roku na rok, dzięki czemu wyniki w 2022 r. będą wyższe od poprzednich średnich pięcioletnich.

 W Rosji poprawa warunków pogodowych po wczesnej sezonowej suszy prawdopodobnie przyczyni się do rocznego wzrostu plonów, a tymczasowo przewiduje się, że produkcja w 2022 r. wyniesie 82 mln ton. Przewiduje się, że skurczenie się powierzchni upraw pszenicy na Ukrainie spowoduje w tym roku spadek produkcji; niemniej jednak prognozuje się, że wynik w 2022 r. utrzyma się nieco powyżej średniej z pięciu lat. Wstępne prognozy nie uwzględniają skutków wojny.

W Unii Europejskiej, gdzie szacuje się, że zasiewy pozostają prawie niezmienione w ujęciu rocznym, produkcja pszenicy prawdopodobnie spadnie nieznacznie do 133 mln ton, ze względu na spodziewany spadek plonów po rekordowym poziomie odnotowanym w 2021 r.

Produkcja pszenicy w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego roku, ponieważ skutki nieznacznie zwiększonej powierzchni zasiewów prawdopodobnie zrekompensuje spadek plonów, utrzymując produkcję krajową na poziomie ok. 14 mln ton.
W Azji prognozowane są niewielkie wzrosty produkcji w Indiach i Pakistanie, wsparte nieustanną polityką wsparcia rządu i cenami, które według szacunków utrzymały wysoki poziom zasiewów.

Warunki uprawy pszenicy w Chinach (kontynentalnych) są również korzystne i oczekuje się, że produkcja w 2022 r. przekroczy pięcioletnią średnią. W krajach Azji Bliskiego Wschodu, po wczesnych niedoborach opadów, rozległe i ponadprzeciętne opady pod koniec 2021 i na początku 2022 poprawiły perspektywy upraw, a przewiduje się, że produkcja w 2022 r. będzie zbliżona do średnich poziomów. Generalnie korzystne dotychczas opady w Kazachstanie polepszyły perspektywy produkcyjne, a produkcja pszenicy ma wzrosnąć do nieco ponadprzeciętnego poziomu.

W Afryce Północnej powszechne warunki suszy dotknęły uprawy w Maroku, zachodnich obszarach Algierii i środkowej Tunezji, pogarszając ogólne perspektywy produkcji pszenicy w 2022 r.

Prognozy produkcji zbóż paszowych w 2022 r.

Jeśli chodzi o produkcję zbóż paszowych, w krajach półkuli południowej w najbliższych miesiącach mają rozpocząć się zbiory w 2022 r., natomiast w krajach na północ od równika zasiewy jeszcze się nie rozpoczęły. W Ameryce Południowej przewiduje się, że produkcja kukurydzy w Argentynie i Brazylii w 2022 r. będzie znacznie powyżej średniej. Dotyczy to zwłaszcza w Brazylii, gdzie przewiduje się, że produkcja kukurydzy osiągnie rekordowy poziom 112 mln ton. Pozytywne prognozy opierają się głównie na rekordowych siewach, po tym, jak rolnicy pozytywnie zareagowali na wyższe krajowe ceny zbóż i silny popyt eksportowy.

W Afryce Południowej perspektywy produkcji są korzystne. Pomimo niewielkiego ograniczenia zasiewów przewiduje się, opierając się na korzystnych warunkach pogodowych, że w 2022 r. wydajność kukurydzy pozostanie znacznie powyżej średniej.