Prognoza światowej produkcji pszenicy w 2021 r.

W niektórych krajach półkuli północnej rozpoczęły się już zbiory pszenicy ozimej, a obecne warunki upraw wskazują na nieco lepsze perspektywy w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami, podnosząc wstępną prognozę globalnej produkcji pszenicy w 2021 r. do 785 mln ton. Prognozuje się, że w UE produkcja gwałtownie wzrośnie do 137 mln ton w 2021 r. W oparciu o wzrost areału uprawy pszenicy i korzystne warunki upraw ozimych na początku wiosny, co sprzyja oczekiwaniom dotyczącym plonów powyżej niskiego poziomu z poprzedniego roku i średniej pięcioletniej.

Podobnie w Wielkiej Brytanii uprawy pszenicy są w dobrym stanie, dzięki bardziej suchej i cieplejszej pogodzie pod koniec lutego i marca, a po nadmiernie wilgotnej zimie. FAO prognozuje się, że produkcja tam osiągnie 14 milionów ton.
W Rosji, pomimo opadów deszczu, które częściowo złagodziły niedobory wilgoci we wczesnym sezonie, zimna w lutym prawdopodobnie spowoduje wyższą niż normalnie liczbę wymarznięć w południowym regionie produkującym pszenicę ze względu na brak wystarczającej pokrywy śnieżnej. W rezultacie, w połączeniu ze spadkiem zasiewów, przewiduje się, że produkcja spadnie do 79 mln ton w 2021 r. Na Ukrainie perspektywy są korzystne, a oficjalne dane wskazują, że produkcja pszenicy wzrośnie do ponadprzeciętnego poziomu 27,5 mln ton.
W USA oficjalne dane wskazują na umiarkowanie większy obszar obsiany pszenicą ozimą w porównaniu ze wstępnymi szacunkami. Przewiduje się, że wzrost ten z nadwyżką zrównoważy spadek zasiewów jarych, w związku, z czym szacuje się, że całkowite zasiewy pszenicy będą o 5 proc. wyższe rok do roku, ale nadal będą czwartym pod względem wielkości areałem w historii. Opierając się głównie na zwiększeniu areału, ponieważ niesprzyjająca pogoda ograniczyła perspektywy plonów, prognozuje się, że produkcja pszenicy nieznacznie wzrośnie do około 52 mln ton w 2021 r.

W Azji przewiduje się, że produkcja pszenicy w Pakistanie osiągnie, co najmniej oficjalnie zakładany cel 27 mln ton, na podstawie, którego obsianio ponadprzeciętną powierzchnię. Perspektywy w Indiach są również korzystne, a produkcja pszenicy jest oficjalnie prognozowana na rekordowym poziomie 109 milionów ton.

Opierając się na ostatnich ocenach terenowych podających średnie warunki i dobry poziom wilgotności gleby w całym kraju, produkcję pszenicy w Chinach w 2021 r. szacuje się na 135,5 miliona ton, prawie niezmienioną w stosunku do ub.r. Na Bliskim Wschodzie nienormalna suchość nadal osłabia perspektywy produkcji w kilku krajach.

Produkcja zbóż paszowych w 2021 r.

W krajach półkuli południowej rozpoczęto zbiory upraw zbóż paszowych w 2021 r., a perspektywy nadal wskazują na ponadprzeciętne wyniki. W Ameryce Południowej produkcja kukurydzy w Argentynie jest na dobrej drodze do osiągnięcia ponadprzeciętnego poziomu 58 mln ton w 2021 r., przede wszystkim ze względu na prawie rekordową powierzchnię zasiewów. W Brazylii prognozuje się łączną produkcję kukurydzy na rekordowym poziomie 108 mln ton, opierając się na oczekiwaniach dotyczących powiększenia obszaru upraw w głównym sezonie w 2021 r., napędzanych korzystnymi perspektywami cenowymi.
W Afryce Południowej, gdzie panują nadal sprzyjające warunki pogodowe w RPA wiodącym kraju produkującym kukurydzę w regionie, plony mogą osiągnąć najwyższą od wielu lat wysokość i w połączeniu ze wzrostem obsianej powierzchni podnieść produkcję do niemal rekordowego poziomu 17 milionów ton w 2021 roku.

Na półkuli północnej niedawno rozpoczęto zasiewy kukurydzy w 2021 roku. W przypadku największego światowego producenta, USA, wczesne szacunki z marcowego raportu Prospective Plantings wskazują, że areał kukurydzy prawdopodobnie wzrośnie w tym roku o 1 procent, co jest wzrostem, który nie spełnia oczekiwań rynkowych, biorąc pod uwagę duży popyt i perspektywy cenowe.

Rynki zbóż w sezonie 2020/2021

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2020 r. została nieznacznie zwiększona w tym miesiącu i obecnie wynosi 2,765 miliardów ton, 2 procent powyżej wyniku z poprzedniego roku. Ostatni wzrost wynika głównie z rewizji w górę szacunków produkcji kukurydzy w Indiach, przy czym oficjalne dane wskazują na wyższe niż wcześniej oczekiwano plony oraz w mniejszym stopniu w Rosji.

Prognoza wykorzystania zbóż w sezonie 2020/2021

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2020/2021 została podwyższona o 11,0 mln ton w porównaniu z poprzednim raportem i obecnie wynosi 2777 mln ton, czyli o 2,4 proc. Powyżej poziomu z roku 2019/20. Większa część korekty w tym miesiącu wynika ze wzrostu prognoz światowego wykorzystania pszenicy w sezonie 2020/21 o 8,4 miliona ton do 763 milionów ton, o 1,7 procent powyżej poziomu z roku 2019/20. Miesięczny wzrost odzwierciedla wyższe szacunki dotyczące wykorzystania pszenicy w paszy w Chinach przy silnym popycie, ponieważ ich sektor hodowlany poprawia się po afrykańskim pomorze świń (ASF) i bardzo wysokich krajowych cenach kukurydzy. Również głównie z powodu korekty w górę wykorzystania jęczmienia w paszy w Chinach, prognozę światowego wykorzystania gruboziarnistego ziarna na rok 2020/21 podniesiono w tym miesiącu o 2,9 mln ton do 1500 mln ton, czyli o 2,9 procent więcej niż w sezonie 2019/20. Oczekuje się, że globalne wykorzystanie ryżu w sezonie 2020/21 osiągnie najwyższy w historii poziom 514 milionów ton, niewiele zmieniając się w porównaniu z marcowymi oczekiwaniami i 1,9 procent powyżej szacunków z poprzedniego sezonu.

Światowe zapasy zbóż w sezonie 2020/2021

Przewiduje się, że światowe zapasy zbóż do 2021 roku spadną o 1,7 procent poniżej poziomu otwarcia, do 808 milionów ton, po redukcji o 3,3 miliona ton w porównaniu z prognozą z zeszłego miesiąca. Ta korekta w dół zapasów, oprócz zwiększonego wykorzystania, obniża światowy wskaźnik zapasów zbóż do wykorzystania z 29,6 procent w sezonie 2019/2020 do 28,4 procent w sezonie 2020/2021, czyli najniższego od siedmiu lat. Wraz ze wzrostem szacunków wykorzystania paszy, zmniejszającym spodziewany wzrost zapasów pszenicy w Chinach, prognozy dotyczące światowych zapasów pszenicy zostały obniżone o 8,0 mln ton od zeszłego miesiąca do 284 mln ton, ale wciąż 2,8 procent powyżej poziomu otwarcia.

Z kolei prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż paszowych na poziomie 341 mln ton zostały podwyższone o 4,5 mln ton w ujęciu miesięcznym, przede wszystkim w wyniku korekty w górę zapasów kukurydzy w Indiach i USA. Jednak przewiduje się, że światowe zapasy zbóż paszowych nadal będą się zmniejszać o 5,9 procent w stosunku do poziomu otwarcia, głównie z powodu zmniejszenia zapasów kukurydzy o 23 mln ton, z których większość koncentruje się w Chinach i USA.

Prognoza światowego handlu zbożami w sezonie 2020/2021

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2020/2021 została nieznacznie podniesiona od zeszłego miesiąca do 466 milionów ton, co stanowi 5,8 procentowy wzrost w porównaniu z sezonem 2019/2020. Wzmocniony większym niż przewidywano popytem z Chin i Nigerii, światowy handel pszenicą w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) wzrósł od marca o 1,4 miliona ton do 188 milionów ton, przekraczając poziom z poprzedniego sezonu o 2,0 procent.

Przy 230 milionach ton, prawie niezmienionym od marca, całkowity handel zbożem paszowym w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) odnotowuje wzrost o 9,0 proc. w porównaniu z rokiem 2019/20, napędzany przede wszystkim bezprecedensowym poziomem zakupów kukurydzy przez Chiny.