Prawie cały miesięczny wzrost wynika z korekty w górę prognozy światowej produkcji kukurydzy, która obecnie wynosi 1,124 mld ton, o 2,0 proc. więcej niż w lipcu i o 0,7 proc. więcej niż w 2018 r. Wyższe oczekiwania wynikają głównie z poprawy perspektywy plonów w USA, pomimo nadmiernych opadów deszczu przez większą część czasu wegetacji. Ponadto, kiedy zbiory kukurydzy dobiegają końca w Brazylii, prognoza produkcji na 2019 r. została ostatnio podniesiona, co dodatkowo zwiększa globalne perspektywy.

Pozytywne zmiany przeważyły ​​nad oczekiwanym spadkiem globalnej produkcji pszenicy w 2019 r., który obecnie wynosi 767 mln ton, czyli o 4 mln ton mniej niż w lipcu. Zmniejszona produkcja w Rosji i UE została tylko częściowo zrekompensowana wzrostem szacunków produkcji dla Chin i USA wynikającym z pozytywnych korekt plonów. Nawet przy korekcie spadkowej w tym miesiącu, FAO prognozuje się, że tegoroczna globalna produkcja pszenicy przekroczy wynik z 2018 r. o 36 milionów ton (5,0 procent).

Rekordowa światowa prognoza wykorzystania zbóż ogółem w sezonie 2019/2020 została dodatkowo zwiększona do 2,715 mld ton, czyli o 7 mln ton więcej niż w lipcu i 37,0 milionów ton (1,4 proc.) więcej niż w sezonie 2018/2019. Prognozy dotyczące całkowitego wykorzystania pszenicy nieznacznie wzrosły od poprzedniego raportu do 760 milionów ton (o 1,6 mln ton), wskazując na nowy szczyt i wzrost o 1,8 procent w stosunku do sezonu  2018/2019.
Podczas gdy w wartościach bezwzględnych wyższe spożycie żywności jest głównym motorem wzrostu rocznego wykorzystania pszenicy na świecie, oczekuje się, że ogólne zużycie pszenicy na paszę wzrośnie o 3,7 procent. Oznaczałoby to szybszy roczny wzrost niż w ostatnich latach, przy silnym wzroście wykorzystania pszenicy na paszę, szczególnie w UE i USA. Całkowite wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 jest prognozowane na 1,437 mld ton, co również oznacza nowy rekord, przy wzroście o około 5 milionów ton w stosunku do prognozy z lipca i 1,2 procent (17 milionów ton) większej ilości niż w sezonie 2018/2019. Większe wykorzystanie kukurydzy i jęczmienia wyczerpuje większość korekty w górę w porównaniu z lipcem, a także większość spodziewanego wzrostu w porównaniu z poprzednim sezonem.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż na koniec sezonu 2019/2020 wzrosły od lipca o 19,4 miliona ton do nieco ponad 847 milionów ton, ale nadal były o prawie 16 milionów ton (1,8 procent) niższe w porównaniu z początkowymi poziomami. Po tej rewizji przewiduje się, że światowy wskaźnik zapasu do wykorzystania zbóż w sezonie 2019/2020 wyniesie 30,3 procent, czyli nieco mniej niż w sezonie 2018/2019 r., ale nadal będzie relatywnie wysokim wskaźnikiem, wskazując na kolejny dobry sezon pod względem globalnych dostaw. Korekta w górę od lipca wynika głównie ze znacznie większych zapasów kukurydzy, które według prognoz mają się gromadzić w USA, gdzie tegoroczne perspektywy produkcji znacznie się poprawiły w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. W rezultacie całkowite zapasy końcowe zbóż paszowych na poziomie globalnym są obecnie prognozowane na 395 milionów ton, czyli o około 24 miliony ton więcej niż przewidywano w lipcu, ale wciąż o 20 milionów ton (4,8 procent) poniżej ich poziomu początkowego.

Natomiast prognoza FAO dla światowych zapasów końcowych pszenicy została zmniejszona od lipca o prawie 5 milionów ton do 273,6 miliona ton, co oznacza, że ​​poziom zapasów w tym sezonie jest o 6 milionów ton (2,2 procent) większy w porównaniu z poprzednim sezonem, ale wciąż prawie 10 milionów ton mniejszy od rekordu w sezonie 2017/2018. Korekta w dół w tym miesiącu wynika głównie z prognozowanych cięć końcowych poziomów zapasów w kilku głównych krajach eksportujących, w szczególności w Rosji, ze względu na mniejsze perspektywy produkcji, niż wcześniej oczekiwano.

Zapasy pszenicy ogółem w Chinach mają obecnie osiągnąć najwyższy w historii poziom 129 milionów ton, o około 9,5 miliona ton (7,9 procent) powyżej ich poziomów początkowych.

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2019/2020 wynosi prawie 415 mln ton, bez zmian w stosunku do prognozy z lipca. Przewiduje się, że w tym sezonie handel utrzyma się na poziomie zbliżonym do szacunkowego wolumenu handlu w sezonie 2018/2019, a spodziewany wzrost handlu pszenicą i ryżem prawie równoważy zmniejszone perspektywy handlowe dla kukurydzy i sorgo.

Prognoza światowego handlu pszenicą w sezonie 2019/2020 utrzymuje się na poziomie 173 milionów ton, co stanowi wzrost o 5 milionów ton (3,0 procent) w stosunku do sezonu 2018/2019, głównie wspierany przez silniejszy popyt importowy w Maroku i kilku krajach w Azji. Oczekuje się, że wzrost ten zostanie zaspokojony głównie dzięki wyższemu eksportowi z Argentyny, UE i Ukrainy. Jednak przewiduje się, że sprzedaż pszenicy w tym sezonie przez największego światowego eksportera Rosję, spadnie do 32,5 miliona ton, co oznacza spadek o 3 miliony ton w stosunku do sezonu 2018/2019.

Bez zmian w stosunku do poprzedniej prognozy, powinien wyglądać światowy handel zbożami paszowymi w sezonie 2019/2020, który prowadzi w kierunku znacznego rocznego skurczenia się, o 6 milionów ton (3,0 procent) do 193,2 miliona ton. Większość przewidywanego spadku wynika z prawdopodobnego zmniejszenia się światowego handlu kukurydzą, który przy 160 milionach ton byłby o 5,7 miliona ton mniejszy niż w sezonie 2018/2019, głównie z powodu niższego importu w Kanadzie i Chinach, a zwłaszcza w UE. Biorąc pod uwagę perspektywę ograniczenia światowego handlu, ograniczenie dostaw kukurydzy ze USA, Ukrainy i, w mniejszym stopniu, również z RPA, z pewnością zrekompensuje większy eksport z Argentyny, Brazylii i Rosji.