Globalna produkcja pszenicy prognozowana jest na poziomie 761,5 miliona ton, co stanowi wzrost o 3,2 miliona ton w porównaniu z poprzednim miesiącem i jest obecnie na poziomie powyżej zeszłorocznego wyniku. Większa część miesięcznego wzrostu odzwierciedla korektę w górę australijskiej prognozy produkcji pszenicy (+5,5 miliona ton), opartą głównie na lepszych perspektywach zbiorów, wspartych wcześniejszymi opadami deszczu i korzystnymi prognozami pogody na pozostałą część sezonu. Oczekuje się, że w połączeniu z większym niż początkowo przewidywano areałem uprawy pszenicy doprowadzi to do wyraźniejszego wzrostu produkcji w sezonie 2020/2021, co dałoby znaczący zwrot w porównaniu z poprzednimi dwoma latami zbiorów zmniejszonych suszą.

Podniesiono również prognozy produkcji pszenicy dla Indii (+2,2 mln ton) na podstawie ostatnich oficjalnych danych wskazujących na większy obszar zasiewu i wyższe plony, a także dla Federacji Rosyjskiej, gdzie sprzyjające warunki pogodowe zwiększyły oczekiwania dotyczące plonów, co skutkuje wyższymi perspektywami produkcji ( +2,0 mln ton). Wzrosty te z nawiązką zrównoważyły ​​redukcję prognozy produkcji pszenicy w Unii Europejskiej (-5,5 miliona ton) i Wielkiej Brytanii (-1,5 miliona ton) w związku ze zmniejszonymi oczekiwaniami dotyczącymi wydajności.

Prognozę światowej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 podniesiono również do 1,519 miliarda ton, co stanowi wzrost o 5,7 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem i 5,0 procent (73,0 mln) w porównaniu z poprzednim sezonem. Większa produkcja jęczmienia w Australii, UE i Turcji odpowiada przede wszystkim za miesięczny wzrost. W mniejszym stopniu prognozy światowej produkcji kukurydzy zostały również zwiększone od poprzedniego miesiąca, odzwierciedlając niewielki wzrost w UE, gdzie ostatnie deszcze po kilku tygodniach suchej pogody przyniosły korzyści dla upraw, szczególnie w południowej Francji i północnych Włoszech. Podobnie, produkcja kukurydzy w Brazylii wzrosła, obecnie nieznacznie przekraczając wynik z poprzedniego roku, osiągając rekordowy poziom.

 Podniesiono również prognozę światowego wykorzystania zbóż ogółem w sezonie 2020/2021, do 2,735 mld ton, nieco ponad 43 mln ton (1,6 proc.) powyżej poziomu z sezonu 2019/2020.

Korekta w górę w tym miesiącu wynika głównie ze wzrostu prognozy wykorzystania zbóż paszowych o prawie 3,0 mln ton, spowodowanego wzrostem wykorzystania paszowego i przemysłowego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Obecnie prognozowane na najwyższy w historii poziom 1, 471 mld ton światowe wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 o 2,7 procent (38 mln ton) w porównaniu z poziomem w sezonie 2019/2020. Większe wykorzystanie w USA stanowi prawie 40 procent (14,4 mln ton) prognozowanego wzrostu rok do roku, a w Chinach ponad 20 procent (9,0 mln ton).

Globalna prognoza wykorzystania pszenicy na sezon 2020/2021 wskazuje na niewielki (0,4 proc.) spadek w stosunku do poziomu z sezonu 2019/2020, przede wszystkim ze względu na spodziewany mniejszy udział w rynku pasz, a także niższe wykorzystanie przemysłowe.

Prognozy FAO dotyczące światowych zapasów zbóż do końca sezonu w 2020/2021 zostały podwyższone o 2 miliony ton w porównaniu z poprzednim miesiącem do 929 milionów ton, co oznacza wzrost rok do roku o 52,3 miliona ton (6,0 procent). Na tym poziomie globalny wskaźnik zapasu do zużycia zbóż w sezonie 2020/2021 osiągnąłby najwyższy poziom od dwudziestu lat, wynoszący 33,0 procent, co wskazuje na dobre perspektywy podaży w nowym sezonie.

Większe dostawy pszenicy ze względu na lepsze perspektywy produkcji w kilku krajach doprowadziły do ​​dalszej rewizji zapasów pszenicy 2020/21, podnosząc prognozę w sezonie 2020/2021 do prawie 284 milionów ton, o prawie 9 milionów ton (3,2 procent) w porównaniu z poziomami otwarcia, ale wciąż poniżej rekordowego poziomu zarejestrowanego w sezonie 2017/2018. Oczekuje się, że większość wzrostu rok do roku będzie miała miejsce w Chinach, gdzie zapasy mają osiągnąć nowy rekord - 138 milionów ton, prawie 11 milionów ton więcej niż ich poziom otwarcia i więcej niż zrekompensuje przewidywane spadki w UE i USA.

W porównaniu z pszenicą zapasy zbóż paszowych mają wzrosnąć jeszcze bardziej w sezonie 2020/2021, zwiększając się o prawie 45 milionów ton (10,8 procent), przy czym oczekuje się znacznego wzrostu zapasów kukurydzy i jęczmienia. Większość przewidywanego wzrostu zapasów kukurydzy skoncentrowana ma być w USA, natomiast gromadzenia się jęczmienia oczekuje się w Australii i UE.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2020/2021 wynosi 435,0 mln ton i jest rekordowo wysoka, stanowi to wzrost o 9,0 mln ton (2,1 procent) w stosunku do wolumenu w sezonie 2019/2020.

Przy prawie 209 milionach ton przewiduje się, że handel zbożami paszowymi w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) wzrośnie o 2,4 procent w porównaniu z poziomem szacowanym na 2019/2020, wsparty oczekiwaniami większego popytu importowego na sorgo ze strony z Chin.

Prognozuje się, że światowy handel pszenicą w sezonie 2020/2021 osiągnie najwyższy w historii poziom 178,7 miliona ton, co stanowi wzrost o 1,5 miliona ton (nieco poniżej jednego procenta) w stosunku do sezonu 2019/2020, w oparciu o przewidywane większe dostawy eksportowe. W szczególności w związku z oczekiwaniem znacznego ożywienia produkcji w Australii i Kanadzie, która z nawiązką zrekompensuje zmniejszoną dostępność eksportową przewidzianą w UE i na Ukrainie.