Feerum: raport kwartalny

- Porównując pierwsze trzy kwartały 2021 r. z tym samym okresem poprzedniego roku widzimy, że przychody ze sprzedaży z krajowego rynku i eksportu są obecnie na zbliżonych poziomach. Wpływ na to miała m.in. zintensyfikowana sprzedaż na rynku krajowym, której powodem był skrócony okres rozpatrywania wniosków agencyjnych (ARiMR) naszych klientów – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Daniel Janusz.

Drugim istotnym pozytywnym czynnikiem, który przełożył się na osiągnięte wyniki trzeciego kwartału 2021 r. - w ocenie spółki - był fakt sukcesywnej realizacji czwartego z kolei kontraktu zawartego z ukraińskim kontrahentem Epicentr K LLC.

- Jeśli chodzi o negatywne czynniki to jednym ze strategicznych rynków dla grupy jest rynek stali, gdzie w minionych kwartałach zaobserwowano problem jej niedoboru, a w konsekwencji wzrost cen. Dlatego wskaźniki rentowności uległy obniżeniu – dodał prezes.

Zarząd, w dalszej perspektywie, oczekuje poprawy rentowności kontraktowanych umów sprzedaży zaplanowanych na kolejne okresy, w miarę przenoszenia zmiany cen surowców na ceny oferowanych produktów.

Więcej na portalspożywczy.pl