Francuskie ministerstwo rolnictwa (Agreste) niespodziewanie drastycznie obniżyło swoją prognozę zbiorów zbóż. Na europejskim rynku kontraktów terminowych ceny pszenicy zareagowały na to gwałtownym wzrostem, i to pomimo tego, że ceny zbóż w USA znacznie spadły, z powodu pogody.

Jeśli prognozy Agreste zostaną potwierdzone, będzie to drugi najgorszy zbiór w ciągu ostatnich 16 lat - po 2016 r. Przyczyną załamania produkcji była bardzo mokra jesień i wynikający z tego dramatyczny spadek areału uprawy pszenicy ozimej o 590 tys. hektarów, ale także wyjątkowo sucha wiosna z konsekwencjami dla potencjału plonu.

Znaczące korekty wysokości plonów i wielkości zbiorów w dół dotyczą również jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, a także rzepaku, których zbiory są mniejsze niż w ubiegłym roku.

Oczekuje się, że uprawy pszenicy miękkiej we Francji zmniejszą się w tym roku o ponad jedną piątą lub ponad 8 milionów ton po tym, jak pszenica narażona była na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe jesienią i wiosną.

W swojej pierwszej prognozie tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej ministerstwo prognozowało produkcję na poziomie 31,31 miliona ton w porównaniu do 39,55 miliona ton w 2019 r.

Według analityka Agreste byłoby to o 12,4 procent mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat, a także druga najmniejsza francuska ilość pszenicy miękkiej od 2004 r. Tylko słabe zbiory pszenicy w 2016 r. były jeszcze mniejsze. Prognozę na 2020 r. oparto na oczekiwanej wydajności 7,11 ton na hektar w porównaniu z 7,91 ton w poprzednim roku i powierzchni uprawnej wynoszącej 4,41 miliona hektarów w porównaniu z 5,00 milionów hektarów.

Spadek uprawy na skutek bardzo mokrej jesieni spowodował zmniejszenie powierzchni uprawy pszenicy o 593 tysięcy hektarów rok do roku. Powierzchnia uprawy miękkiej pszenicy, która została zrewidowana z 4,59 miliona hektarów oszacowanych w czerwcu, byłaby najmniejsza od 2003 roku, podczas gdy spodziewany plon był zgodny ze średnią pięcioletnią.

KE oszacowała zbiory francuskiej pszenicy na 30,55 mln ton, a zatem była bardzo zbliżona do prognozy Agreste.

Dość realistyczna prognoza KE dotycząca wyjątkowo słabych zbiorów we Francji była również głównym powodem drastycznego ograniczenia prognozy europejskich zbiorów zbóż z nieco poniżej 131 milionów ton w zeszłym roku (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) do zaledwie 118 milionów ton w tym roku.

Jednak szacunki KE dotyczące wydajności dla Francji wyniosły zaledwie 6,58 tony na hektar, co jest znacznie niższe niż oczekiwane przez Agreste 7,11 tony. Powodem nieznacznie wyższych prognoz zbiorów KE jest o 240 tysięcy hektarów większa szacowana powierzchnia uprawy, czyli około 4,64 miliona hektarów.

Francuscy rolnicy po raz ostatni zebrali mniej pszenicy niż zbiorą w tym roku podczas zbiorów w 2016 r., Uzyskując jedynie 27,56 mln ton w tym czasie, a wcześniej w 2003 r. - 29,0 mln ton.