W ostatnim dniu czerwca br. odbyło się kolejne szkolenie dla uczestników Systemu Magazynów Autoryzowanych funkcjonujących w ramach Giełdowego Rynku Rolnego.

Swoje kwalifikacje mieli okazję podnieść pracownicy laboratoriów kontroli jakości w punktach skupu zbóż i w młynach. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarową Giełdę Energii we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym

Uczestnicy szkolenia, w którym wzięło udział 18 firm wchodzących w skład SMA, mieli okazję zapoznać się m.in. z aspektami dotyczącymi oceny cech organoleptycznych ziarna wg PN-R-74013:2012, oznaczania zanieczyszczeń
i szkodników wg PN-R-74015:1994, stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego w laboratorium oraz zasad prawidłowej obsługi wilgotnościomierzy zbożowych i analizatorów NIR. Uzyskane w ramach zdanego egzaminu uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek znajdą swoje odzwierciedlenie we wpisie do Rejestru Rzeczoznawców, który prowadzony jest przez poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

- Cykl doskonale wpisuje się w misję Towarowej Giełdy Energii, której jednym z podstawowych założeń jest edukacja uczestników rynku. Szkolenia uruchomione w ramach Giełdowego Rynku Rolnego nastawione są na podnoszenie wiedzy słuchaczy spotkań, ale także realizację celów samego GRR, uwzględniających aspekty bezpieczeństwa zawieranych transakcji, transparentności handlu oraz gwarancji jakości oferowanych produktów – ocenia Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Spotkanie online zostało zorganizowane w ramach cyklu edukacyjnego, który TGE rozpoczęła w maju br. 

Warto dodać przy okazji, że czerwiec upłynął na Giełdowym Rynku Rolnym bardzo spokojnie, bowiem nie odnotowano na nim żadnej transakcji.