W portach trwa skup zbóż. 28.10 za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 890-905 zł/t (3 tygodnie temu 840-860 zł/t), za pszenżyto 715-750 zł/t (3 tygodnie temu 680-700 zł/t, żyto paszowe 620-640 zł/t (3 tygodnie temu 580-600 zł/t) i kukurydzę suchą 820-840 zł/t (3 tygodnie temu 700 zł/t).

Ceny pszenicy w portach wyhamowują na skutek bardzo wysokiego kursu euro.

W skupach notowano następujące ceny transakcyjne; pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 820-850 zł/ (3 tygodnie temu 60-70 zł/t więcej), pszenica paszowa - 790-820 zł/t (3 tygodnie temu 60-70 zł/t więcej), pszenżyto - 680-720 zł/t (3 tygodnie temu 570-650 zł/t), żyto konsumpcyjne – 580-620 zł/t (trzy tygodnie temu 510-550 zł/t), żyto paszowe 570-610 zł/t (trzy tygodnie temu 510-550 zł/t), jęczmień konsumpcyjny – 620-700 zł/t (3 tygodnie temu 620-680 zł/t), jęczmień paszowy- 600-670 zł/t (bez zmian), kukurydza sucha - 700-750 zł/t (3 tygodnie temu 650-700 zł/t), kukurydza mokra – 480-540 zł/t (3 tygodnie temu 380-450 zł/t) owies konsumpcyjny – 580-620 zł/t (3 tygodnie temu 550-620 zł/t) i owies paszowy- 550-600 zł/t (3 tygodnie temu 520-880 zł/t).

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. przeważały 3 :1 oferty sprzedaży w stosunku do ofert zakupu.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 800-850 zł/t, a kupujący proponowali po 770-850 zł/t.

Pszenica paszowa była oferowana po 780-810 zł/t. Kupujący proponowali 760-790 zł/t.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 530-550 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 570 zł/t.

Żyto paszowe oferowano po 550-590 zł/t, a kupujący oferowali 520-540 zł/t.

Owsa konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 540-560 zł/t. zł/t.

Owies paszowy oferowano po 620-650 zł/t, a kupujący oferowali 550-600 zł/t.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić 670-690 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 620-650 zł/t, a kupujący proponowali 550-600 zł/t.

Pszenżyto oferowano po 610-660 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 600-620 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 750-800 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 700-740 zł/t.

Kukurydza mokra była oferowana po 500-540 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem po 460-540 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny pszenicy w tym tygodniu nie rosną. Zdrożało za to pszenżyto i jęczmień paszowy. Poszukiwana jest nadal kukurydza, która mimo osuszenia pól nie jest wszędzie zbierana. Ofert sprzedaży jest mało na skutek oczekiwania producentów na wyższe ceny.  

Ceny zbóż z magazynu są następujące: pszenica konsumpcyjna 790-800 zł/t, pszenica paszowa 750-760 zł/t, jęczmień 620 zł/t z magazynu, kukurydza sucha 720- 750 zł/t, pszenżyto 620-640 zł/t, a żyto konsumpcyjne 540-550 zł/t.