W portach ceny w górę

 • za pszenicę konsumpcyjną płacono 1400 zł/t, 
 •  za pszenżyto 1250-1280 zł/t, zł/t,
 • ,za żyto paszowe 1080 zł/t,
 • za kukurydzę suchą 1120 zł/t.

Ceny pszenicy w ciągu 2 tygodni wzrosły o 100 zł/t, pszenżyto o 80 zł/t, żyta paszowego o 50 zł/, a kukurydzy o 20 zł/t. Dla zainteresowanych cenami sprzedaży materiału siewnego odsyłamy do porównywarki ofert.

W skupach spokojnie

W skupach wzrost cen był również duży i nie wdać było krótkotrwałego ich spadku jak na giełdach zagranicznych.

Notowano następujące ceny transakcyjne:

 • pszenica konsumpcyjna kosztowała – 1300-1400 zł/t,
 • pszenica paszowa - 1250-1350 zł/t,  
 • pszenżyto – 1150-1200 zł/t,
 • żyto konsumpcyjne - 1130-1250 zł/t,
 • żyto paszowe -1080-1180 zł/t,
 • jęczmień konsumpcyjny - 1250-1330 zł/t, 
 • jęczmień paszowy - 1180-1250 zł/t,
 • owies paszowy - 850-950 zł/t,
 • kukurydza sucha - 1030-1100 zł/t,
 • kukurydza mokra - 750-850 zł/t.

WGT SA: mało ofert kupna i sprzedaży

Na WGT S.A. było mało ofert kupna i sprzedaży i  mniej więcej tyle samo kupujących co sprzedających. Są szanse zwiększenie zainteresowaniem sprzedażą zbóż.

Odnotowano następujące ceny:

 • Pszenica konsumpcyjna oferowana była po 1500-1600 zł/t, a kupujący proponowali po 120-1280 zł/t.
 • Pszenica paszowa była oferowana po 1320-1400 zł/t. Kupujący proponowali 1200 zł/t.
 • Żyta konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujących szukali go po 1050-1100 zł/t.
 • Żyta paszowego nie oferowano, a kupujących szukali go po 1000-1050 zł/t.
 • Jęczmień konsumpcyjny  oferowano po 1350 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 1250-1300 zł/t.
 • Jęczmienia paszowy oferowano do po 1300 zł/t, a kupujący po oferowali 1100-1150 zł/t.
 • Owies paszowy sprzedawano po 950-1000 zł/t, a kupujący oferowali 800-850 zł/t.
 • Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 1000 zł/t.
 • Kukurydza sucha była oferowana po 1030-1100 zł/t, a kupujących oferowali 980-1100 zł/t.
 • Kukurydza mokra oferowana była po 750-800 zł/t, a kupujący szukali jej po 690-700 zł/t.

Rolpetrol: nieco więcej sprzedających zboża

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, w mijającym tygodniu było nieco więcej sprzedających zboża. Ceny transakcyjne po spadku na giełdach światowych spadły o 20-40 zł/t

 • Pszenica paszowa z dostawą kosztowała 1380 zł/t
 • Pszenica konsumpcyjna ponad 1450 zł/t z dostawą.
 • Kukurydza sucha 1000-1030 zł/t z magazynu.
 • Jęczmień paszowy z magazynu o1000- 1050zł/t
 • Jęczmień paszowy jary z dostawą 1250zł/t
 • Żyto konsumpcyjne z dostawą od 1100 zł/t.