W portach trwał skup zbóż. Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 1020 zł/t, za pszenżyto 840-850 zł/t, zł/t, za żyto paszowe 720-730 zł/t i kukurydzę suchą po 940- 950 zł/t, a za jęczmień paszowy 840-850 zł/t. Ceny skupu w portach wzrosły w ostatnimi tygodniu, najbardziej kukurydzy.

W skupach w porównaniu z poprzednim tygodniem ceny minimalne zbóż wzrosły, a maksymalne ustabilizowały się. Notowano następujące ceny transakcyjne: pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 900-1000 zł/t, pszenica paszowa - 860-950 zł/t,  pszenżyto – 750-780 zł/t, żyto konsumpcyjne i żyto paszowe 620-690 zł/t, jęczmień konsumpcyjny – 750-850 zł/t, jęczmień paszowy- 720-800 zł/t, kukurydza sucha - 860-900 zł/t, owies paszowy - 600-650 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. liczby ofert kupna i ofert sprzedaży były podobne.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 980-1030 zł/t, a kupujący proponowali po 950-970 zł/t.

Pszenica paszowa była oferowana po 900-960 zł/t. Kupujący proponowali 890-920 zł/t.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 700-720 zł/t, a kupujący oferowali 670-690 zł/t.

Żyta paszowego nie oferowano, a zainteresowani chcieli za nie zapłacić 600-640 zł/t.

Owsa konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 650 zł/t.

Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 620-640 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 800-820 zł/t, a kupujący proponowali 840-850 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tyle samo

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 700-730 zł/t, a kupujący proponowali 700-770 zł/t. Przeważała liczba kupujących.

Pszenżyto oferowano po 760-790 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 700-770 zł/t. Przeważała liczba kupujących.

Kukurydza sucha była oferowana po 820-920 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 860-900 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny zbóż wzrosły i zatrzymały się na wysokim poziomie. W szczególności dotyczy to kukurydzy i pszenicy. Producenci wobec mniejszej podaży nie są skłonni do negocjowania cen Rośnie też popyt na zboża. Rosną zakupy kukurydzy na produkcję bioetanolu w tym również na eksport.

Ceny zbóż z magazynu były następujące: jęczmień jary 800 zł/t, pszenżyto 750-780 zł/t, kukurydza sucha z dostawą 900-950 zł/t i pszenica paszowa z dostawą 950 zł/t.