W portach trwał kontraktacja skup zbóż oraz kontraktacja kukurydzy z dostawą październik-grudzień.

 • ·       za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 1130-1140 zł/t, 40 zł więcej niż            tydzień temu,
 •  za pszenżyto 940-945 zł/t, zł/t, wzrost o 20 zł/t w ciągu tygodnia,
 •  za żyto paszowe 865 zł/t, wzrost o 10 zł/t w ciągu tygodnia,
 • za kukurydzę suchą z nowych zbiorów z dostawą w IV kwartale 970-            980 zł/t,

W skupach również nastąpił wzrost cen zbóż. Notowano następujące ceny transakcyjne na zboża:

 • pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka 980-1080 zł/t;
 • pszenica paszowa 940-1000 zł/t;
 • żyto paszowe 720-810 zł/t;
 • żyto konsumpcyjne 750-840 zł/t;
 • jęczmień 800-850 zł/t;
 • owies 600-650 zł/t;
 • pszenżyto 800-880 zł/t;
 • kukurydza ze sucha ze starych zbiorów 1000-1080 zł/t;
 • kukurydza sucha z nowych zbiorów 850-980 zł/t;
 • kukurydza mokra z nowych zbiorów 600-650 zł/t.

Na WGT S.A. w proporcji 2: 1 były oferty kupna zbóż. Brakowało podaży kilku zbóż, w jakości konsumpcyjnej.  Odnotowano następujące ceny:

 • Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 1050-1100 zł/t, a kupujący                proponowali po 950-1000 zł/t.
 • Pszenica paszowa była oferowana po 980-1000 zł/t. Kupujący                        proponowali 950-980 zł/t.
 • Żyto paszowe oferowano po 800-810 zł/t, a kupujących oferowali po            700-750 zł/t.
 • Jęczmienia konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaży po, a                       kupujący chcieli go nabyć po 850-920 zł/t.
 • Jęczmień paszowy  oferowano do sprzedaży po 900-920 zł/t a                       kupujący skłonni byli nabyć go po 850-870 zł/t.
 • Owies paszowy sprzedawano po 680-700, a kupujący oferowali 620-            660 zł/t.
 • Pszenżyto oferowano po 880-900 zł/t, a kupujący poszukiwali go po             820-850 zł/t.
 • Kukurydzę suchą ze starych zbiorów zgłoszono do sprzedaży po                   1100-1110 zł/t , a kupujących oferowali za nią 1000-1050 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na rynku bardzo jest poszukiwana kukurydza. Zboża są drogie i zanosi się na załamanie cen. Na polski rynek zaczyna trafiać żyto z Ukrainy.

Ceny zbóż z nowych zbiorów były następujące:

jęczmień paszowy 860- 870 zł/t, z dostawą,

pszenżyto 830-860 zł/t (z magazynu),

żyto do 800 zł/t (z magazynu), a z dostawą 810 -820 zł/t,

pszenica konsumpcyjna do 1000 zł/t (z magazynu),

pszenica paszowa 950-960 zł/t (z magazynu),

Kukurydza ze starych zbiorów z magazynu kosztowała 1070-1080 zł/t, a z dostawą 1100 zł/t.