W portach ceny w górę, ale nie wszystkie

W portach trwał skup zbóż:

 • za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 1200-1230 zł/t (30-40 zł/t więcej niż 2 tygodnie temu),
 • za pszenżyto 1000-1015 zł/t (10 zł/t więcej),
 • za żyto paszowe 920-960 zł/t (cena bez zmian)
 • za kukurydzę suchą po 1060-1070 zł/t (cena bez zmian).

Skup: Droższa przede wszystkim pszenica

W skupach przede wszystkim wyższe ceny pszenicy
W skupach w ciągu 2 tygodni wzrosły ceny pszenicy (+50 zł/t), żyta konsumpcyjnego (+30 zł/t) i jęczmienia konsumpcyjnego (+50 zł/t).

Notowano następujące ceny transakcyjne:

 • pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 1140-1200 zł/t, 
 • pszenica paszowa – 1050-1150 zł/t,  
 • pszenżyto – 880-920 zł/t,
 • żyto konsumpcyjne 900-950 zł/t,
 • żyto paszowe 890-930 zł/t,
 • jęczmień konsumpcyjny 950-1020 zł/t
 • jęczmień paszowy- 880-950 zł/t,
 • kukurydza sucha – 960-1040 zł/t,
 • kukurydza mokra - 600-650 zł/t.

WGT S.A.: Rolnicy czekają ze sprzedażą

Wiele gatunków zbóż na WGT S.A.  rolnicy niechętnie zgłaszali do sprzedaży. Nadal czekają na kolejne wzrosty cen.

Odnotowano następujące ceny:

 •  Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 1200-1300 zł/t, a kupujący proponowali po 1100-1150 zł/t.
 • Pszenica paszowa była oferowanapo1200 zł/t. Kupujący proponowali 1050-1100 zł/t.
 • Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący oferowali 800-850 zł/t.
 • Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 680-700 zł/t.
 • Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 950-1100 zł/t, a kupujący proponowali 1000 zł/t.
 • Jęczmienia paszowego nie oferowano do sprzedaży, a kupujący proponowali 890-920 zł/t.
 • Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 880-900 zł/t.
 • Kukurydza sucha była oferowana po 1050 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 980-1000 zł/t.
 • Kukurydza mokra nie była oferowana, a kupujący poszukiwali jej po 600-660 zł/t.

Na rynku brakuje niektórych zbóż

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na rynku wzrósł ceny wszystkich zbóż. Brakuje żyta i pszenżyta wywożonego do Europy Zachodniej.

Ceny zbóż z magazynu były następujące:

 • jęczmień paszowy 900 zł/t,
 • pszenżyto 950 -1000 zł/t,
 • kukurydza sucha 950 zł/t,
 • kukurydza mokra 700 zł/t,
 • pszenica konsumpcyjna 1200- 1240 zł/t z dostawą,
 • pszenica paszowa 1050- 1100 zł/t,
 • żyto ponad 900 zł/t.