Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., trwa spadek cen dotyczy on przede wszystkim skupu i obrotu giełdowego.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 750-755 zł/t, za kukurydzę 700 zł/t.

Zawierano również kontrakty na dostawę po zbiorach: na pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. 700-710zł /t (3 tygodnie temu 10 zł/t więcej), żyto paszowe 590 zł/t (3 tygodnie temu 20 zł/t więcej), kukurydza sucha 660-665 zł/t (3 tygodnie temu tyle samo).

W skupie nastąpiły duże obniżki cen. Większość zbóż staniała w ciągu ostatnich 3 tygodni o 30-40 zł/t.

Pszenica o zawartości białka 12,5 proc. kosztowała 700-750 zł/t (3 tygodnie temu 750-770 zł/t), pszenica o zawartości białka 14 proc.710-760 zł/t (3 tygodnie temu 760-780 zł/t), pszenica paszowa 690-740 zł/t (3 tygodnie temu 30-50 zł/t mniej), pszenżyto 650-700 zł/t (3 tygodnie temu 700-730 zł/t), żyto konsumpcyjne 710-740 zł/t (3 tygodnie temu 690-740 zł/t), jęczmień paszowy 660-680 (3 tygodnie temu 690-710 zł/t), kukurydza sucha 655-680 zł/t (3 tygodnie temu 670-700 zł/t).

W przypadku prawie wszystkich gatunków zbóż na WGT S.A. zaobserwowano przewagę ofert sprzedaży na d ofertami kupna, najczęściej w proporcji 2:1.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 750-780 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 710-730 zł/t. Sprzedających było więcej.

Pszenica paszowa była oferowana po 730-760 zł/t. Kupujący oferowali 700 zł/t. Ofert sprzedaży było więcej.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 710-730 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 680 zł/t. Kupujących było więcej.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 650-660 zł/t.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 740-770 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 650-660 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 650-660 zł/t. Sprzedających było mnie więcej tylu, co kupujących.

Pszenżyto oferowano po 680-720 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 650- 680 zł/t. Sprzedających było mnie więcej tylu, co kupujących.

Owies paszowy zgłoszono do sprzedaży po 650 - 670 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 650 - 660 zł/t.  Kupujących było więcej.

Owsa konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący poszukiwali go po 760 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 660-700 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 660 – 680 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, spadały ceny zbóż w szczególności paszowych. Co ciekawe, spadła nawet cena żyta oraz pszenżyta, których cały czas brakowało. W najbliższy czasie powinien trać powolny trend spadkowy. Sytuację tę może zmienić tylko pogłębiająca się susza.

Jęczmień paszowy z dostawą kosztował 740-750 zł/t. Pszenżyto można było nabyć z dostawą po 720 - 730 zł/t, a z magazynu 700 zł/kg. Pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztowała 710 - 730 zł/t, a z dostawą 730-750 zł/t, ceny pszenicy paszowej z dostawą wynosiły 730-740 zł/t, kukurydza z magazynu kosztowała 660 - 670 zł/t, a z dostawą 680-700 zł/t, żyto z wysoką liczbą opadania z magazynu kosztowało 730 - 740 zł/t.