W portach trwał skup zbóż. Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 980-990 zł/t, za pszenżyto 830-840 zł/t, zł/t, za żyto paszowe 720-730 zł/t i kukurydzę suchą po 910- 920 zł/t, a za owies 640 zł/t. W ciągu ostatnich 2 tygodni lekko wzrosły ceny zbóż, poza pszenicą, która staniała.

W skupach w porównaniu z poprzednim tygodniem ceny minimalne zbóż wzrosły, a maksymalne ustabilizowały się. Notowano następujące ceny transakcyjne: pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 900-970 zł/t, pszenica paszowa - 870-920 zł/t,  pszenżyto - 750-780 zł/t, żyto konsumpcyjne i żyto paszowe 600-680 zł/t, jęczmień konsumpcyjny – 750-850 zł/t, jęczmień paszowy- 700-780 zł/t, kukurydza sucha - 840-870 zł/t, owies - 600-650 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. liczby ofert kupna i ofert sprzedaży były podobne.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 950-1050 zł/t, a kupujący proponowali po 940-970 zł/t. Więcej było sprzedających.

Pszenica paszowa była oferowana po 900-950 zł/t. Kupujący proponowali 850-870 zł/t. Więcej było sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 610-660 zł/t, a kupujący oferowali 580-600 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tyle samo.

Żyta paszowego nie oferowano, a zainteresowani chcieli za nie zapłacić 600-610 zł/t.

Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 630-650 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 850-890 zł/t, a kupujący proponowali 840-850 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tyle samo

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 750-800 zł/t, a kupujący proponowali 680-730 zł/t. Przeważała liczba kupujących.

Pszenżyto oferowano po 740-760 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 690-710 zł/t. Przeważała liczba kupujących.

Kukurydza sucha była oferowana po 850-870 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 800-870 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny zbóż wzrosły, poza pszenicą, którą staniała. Rośnie też popyt na zboża. Kupujący byli przede wszystkim zainteresowani zakupem pszenicy paszowej, kukurydzy oraz jęczmienia.

 Ceny zbóż z magazynu były następujące: pszenica konsumpcyjna 920-930 zł/t, pszenica paszowa 900 zł/t, jęczmień jary 780 zł/t, jęczmień ozimy 730-740 zł/t, kukurydza sucha 80-840 zł/t, pszenżyto 720-760 zł/t.