W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 860-865 zł/t, za pszenicę paszową po 850-855 zł/t, pszenżyto po 790-800 zł/t, kukurydzę suchą po 730-735 zł/t, jęczmień po 830-835 zł/t. W portach skup był niewielki gdyż oferowane ceny niewiele odbiegały od cen oferowanych w głębi kraju.

Podaż w skupie rosła podaż gdyż najwięksi odbiorcy zgromadzili już odpowiednie zapasy na okres świąteczny i początek roku. Za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. z magazynu płacono 850-880 zł/t, o zawartości białka 12,5 proc.- 840-860 zł/t, pszenica paszowa kosztowała 820-860 zł/t, pszenżyto 750-800 zł/t, żyto konsumpcyjne 720-760 zł/t, żyto paszowe 650-700 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 820-860 zł/t, jęczmień paszowy 780-820 zł/t, kukurydza sucha 700-740 zł/t, owies konsumpcyjny 740-780 zł/t i owies paszowy 780-820 zł/t.

Na WGT odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 850-900 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 850-890 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 820-860 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 800-865 zł/t. Kupujący był więcej niż sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 700-780 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 700-750 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Żyto paszowe oferowano po 700-750 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 650-700 zł/t. Kupujących więcej niż sprzedających.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 800-830 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 850-900 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 750-820 zł/t. Kupujący było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 770-820 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 750-770 zł/t. Kupujący było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Owsa konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 720-800 zł/t.  

Owsa konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący chcieli za niego zapłacić po 770-800 zł/t.

Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli za niego zapłacić po 680-730 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 700-770 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 690-710 zł/t. Sprzedających było więcej.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie bardzo zdrożał jęczmień i pszenżyto. Choć na razie jest stabilizacja, można też spodziewać się jeszcze przed świętami wzrostu cen pszenic.

Cena kukurydzy z magazynu wynosiła 690-700 zł/t, a z dostawa 20-30 zł/t więcej. Jęczmień z magazynu kosztował 820-830 zł/t, a z dostawą 850-870 zł/t. Pszenżyto można było nabyć po 700-710 zł/t z magazynu. Pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztowała 840-850 zł/t, cena z dostawą wynosiła 860-880 zł/t. Żyto konsumpcyjne było do nabycia po 700-720 zł/t z magazynu i 730-740 zł/t z dostawą.