W portach trwa skup zbóż. Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 930-940 zł/t, za pszenicę 14,0 proc. białka płacono 950-960 zł/t, za pszenżyto 760 zł/t, zł/t, za żyto paszowe 650 zł/t i kukurydzę suchą 820- 830 zł/t. W portach ceny skupu były wyższe niż 2 tygodnie temu.

W skupach notowano następujące ceny transakcyjne: pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 800-860 zł/t, pszenica paszowa - 780-860 zł/t  pszenżyto - 660-720 zł/t, żyto konsumpcyjne – 560-620 zł/t, żyto paszowe 540-600 zł/t, jęczmień konsumpcyjny – 620-700 zł/t. jęczmień paszowy- 600-680 zł/t, kukurydza sucha – 730-800 zł/t, kukurydza mokra – 400-490 zł/t, owies konsumpcyjny – 550-620 zł/t i owies paszowy- 520-580 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. przeważały w stosunku 2: 1 oferty kupna  do ofert sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 840-900 zł/t, a kupujący proponowali po 780-840 zł/t.

Pszenica paszowa była oferowana po 840-870 zł/t. Kupujący proponowali 800-820 zł/t.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 590-630 zł/t , a kupujący nie było.

Żyto paszowe oferowano po 600- 610 zł/t, a kupujący oferowali 540-550 zł/t.

Owsa konsumpcyjny nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 550-580 zł/t.

Owies paszowy oferowano po 550-580 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 530-550 zł/t.

Jęczmienia konsumpcyjny nie oferowano do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić 700-710 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 680-700 zł/t, a kupujący proponowali 640-670 zł/t.

Pszenżyto oferowano po 700-730 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 670-680 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 750- 820 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 740-770 zł/t.

Kukurydza mokra była oferowana po 490-500 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem po 440-480 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, drożej przede wszystkim pszenica zarówno konsumpcyjna jak i paszowa. Rosną także ceny jęczmienia. Stabilizują się ceny kukurydzy, która jest nadal wywożona z Polski.

Ceny zbóż z magazynu są następujące: pszenica konsumpcyjna 840-850 zł/t, pszenica paszowa 800-820 zł/t, jęczmień paszowy 660- 680 zł/t (a z dostawą 710-720 zł/t) z, kukurydza sucha 740-750 zł/t, pszenżyto 660-680 zł/t (z dostawą 700-720 zł/t), owies paszowy 520-550 zł/t, a żyto konsumpcyjne 560-580 zł/t.