W portach w związku z brakiem eksportu w lipcu, prowadzony jest zakup zbóż z nowych zbiorów z opcją dostarczenia ich po zbiorach. Za pszenicę konsumpcyjną 12,5 proc. białka płacono 780-800 zł/t pszenżyto 620 zł/t, żyto konsumpcyjne po 560-580 zł/t, żyto paszowe 550-560 zł/t oraz owies konsumpcyjny 580-630 zł/t.

W skupie magazyny krajowe za zboże z nowych zbiorów oferowały :

Za pszenicę konsumpcyjną po 710-750 zł/t, pszenicę paszową po 640-690 zł/t, pszenżyto po 570-600 zł/t , żyto konsumpcyjne 550-590 zł/t, żyto paszowe 550-580 zł/t, jęczmień paszowy po 570-620 zł/t, kukurydzę mokrą 400-440 zł/t, owies konsumpcyjny 600-650 zł/t i owies paszowy 550-580  zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. dominowały oferty zakupu, handel dotyczył zboża ze starych i nowych zbiorów.

Odnotowano następujące ceny za:

Pszenicę konsumpcyjną ze starych zbiorów oferowano po 800-840 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 720-680 zł/t.

Pszenica paszowa  z dostawą po zbiorach była oferowana po 680-710 zł/t. Kupujący oferowali 660-750 zł/t.

Żyto paszowe ze starych zbiorów oferowano po 540-560 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 530-540 zł/t.

Jęczmień paszowy z nowych zbiorów oferowano do sprzedaży po 580 - 610 zł/t, a kupujący oferowali 530-580 zł/t.

Pszenżyto ze starych zbiorów oferowano po 600-650 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 600-630 zł/t.

Owsa konsumpcyjnego ze starych zbiorów nie oferowano, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego po 580-590 zł/t.

Owsa paszowego ze starych zbiorów również nie oferowano, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego po 550-560 zł/t.

Kukurydza sucha ze starych zbiorów oferowana była po 790-810 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 750-770 zł/t.

Kukurydzy mokrej z nowych zborów nie oferowano, a kupujący skłonni byli za nią zapłacić po 430-450 zł/t

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, transakcje dotyczyły tylko jęczmienia po 560-580 zł/t i kukurydzy suchej po 760-820 zł/t.

Nabywcy podpisywali za to umowy na dostawy pszenicy po 600-620 zł/t i żyta po 500 zł/ - z realizacją po zbiorach.