W portach trwa skup zbóż. Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 910-915 zł/t, za pszenicę 14,0 proc. białka płacono 920-930 zł/t, za pszenżyto 640-650 zł/t, zł/t, za żyto paszowe 640-650 zł/t i kukurydzę suchą 815- 820 zł/t.

Ceny w portach były wyższe niż 2 tygodnie temu. Sprzyjała temu sytuacja na giełdach zagranicznych.

W skupach notowano następujące ceny transakcyjne: pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 800-850 zł/t, pszenica paszowa - 790-840 zł/t  pszenżyto - 680-720 zł/t, żyto konsumpcyjne – 580-640 zł/t, żyto paszowe 570-620 zł/t, jęczmień konsumpcyjny – 620-700 zł/t. jęczmień paszowy- 600-670 zł/t, kukurydza sucha - 690-740 zł/t, kukurydza mokra – 420-500 zł/t, owies konsumpcyjny – 570-600 zł/t i owies paszowy- 520-580 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. przeważały w stosunku 2: 1 oferty kupna  do ofert sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 820-890 zł/t, a kupujący proponowali po 780-850 zł/t.

Pszenica paszowa była oferowana po 790-840 zł/t. Kupujący proponowali 800-820 zł/t.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 570-610 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 550-570 zł/t.

Żyto paszowe oferowano po 590-600 zł/t, a kupujący oferowali 540-550 zł/t.

Owies paszowy oferowano po 550-580 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 520-540 zł/t.

Jęczmienia konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 690-700 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić 640-670 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 640-680 zł/t, a kupujący proponowali 600-630 zł/t.

Pszenżyto oferowano po 700-730 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 660-690 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 760- 800 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 720-740 zł/t.

Kukurydza mokra była oferowana po 500-550 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem po 440-480 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, żniwa kukurydzy są opóźnione, a ceny kukurydzy wysokie. Kupujący czekają na ich spadek. Brakuje podaży pszenicy paszowej i kukurydzy. Z drugiej strony rośnie sprzedaż do Niemiec i portów polskich. Rośnie zainteresowanie gorzelni zakupem żyta.

Opóźnienie zbiorów kukurydzy ma również miejsce na Ukrainie, w Słowacji i Rumunii.

Ceny zbóż z magazynu są następujące: pszenica konsumpcyjna 820-830 zł/t, jęczmień paszowy 620- 640 zł/t z, kukurydza sucha 690-750 zł/t, pszenżyto 620 zł/t, a żyto konsumpcyjne 550-570 zł/t.