Miesiąc temu zbiory postrzegano jako opóźnione, ale zboża nadrobiły opóźnienie. Niestety, z jakością i wielkością ziarna jest gorzej, w związku z tym należy spodziewać się też mniejszych plonów – dodaje analityk WGT S.A.

W portach trwała kontraktacja zbóż z nowych zbiorów z dostawą sierpień-wrzesień lub październik-grudzień dla kukurydzy.

 • Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 910-920 zł/t, 50 zł więcej niż 2 tygodnie temu,
 • za pszenżyto 780-790 zł/t, zł/t, wzrost o 30 zł/t w ciągu 2 tygodni,
 • za żyto paszowe 690-710 zł/t, wzrost o 30 zł/t w ciągu 2 tygodni,
 • za kukurydzę suchą z nowych zbiorów 850-860 zł/t,
 • za kukurydzę suchą ze starych zbiorów 1020 zł/t;

W skupach nastąpił wzrost cen wszystkich zbóż z wyjątkiem jęczmienia i kukurydzy ze starych zbiorów.

Notowano następujące ceny transakcyjne na zboża z nowych zbiorów:

 • pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka 830-870 zł/t, wzrost o 30-40 zł/t w ciągu 2 tygodni
 •  pszenica paszowa 750-840 zł/t, wzrost o 30-40 zł/t w ciągu 2 tygodni
 • pszenżyto – 700-750 zł/t, wzrost o 20-30 zł/t w ciągu 2 tygodni
 • żyto paszowe 620-660 zł/t, wzrost o 30-40 zł/t w ciągu 2 tygodni
 • jęczmień 670-730 zł/t, ceny bez zmian
 • owies 570-560 zł/t, wzrost o 20 zł/t w ciągu 2 tygodni
 • kukurydza ze starych zbiorów 935-970 zł/t, bez zmian

Na WGT S.A. były oferty sprzedaży zbóż z nowych zbiorów i kukurydzy ze starych zbiorów.  Jednak wielu gatunków zbóż nie było w ofercie sprzedaży. Nieco więcej było kupujących niż sprzedających.

Odnotowano następujące ceny:

 • Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 860-900 zł/t, a kupujący proponowali po 800-830 zł/t.
 • ·Pszenica paszowa była oferowana po 800-850 zł/t. Kupujący proponowali 750-780 zł/t.
 • Żyto konsumpcyjne oferowano po 700-60 zł/t, a kupujących nie było.
 • ·Żyta paszowego nie oferowano, a kupujących skłonni byli nabyć je po 650-680 zł/t.
 • Jęczmienia konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaży po, a kupujący chcieli go nabyć po 600-670 zł/t.
 • Jęczmienia paszowego nie oferowano do sprzedaży a kupujący skłonni byli nabyć go po 650-670 zł/t.
 • Owsa konsumpcyjnego nie sprzedawano, a kupujący oferowali 580-600 zł/t.
 • Owsa paszowego nie sprzedawano, a kupujący oferowali 550-600 zł/t.
 • Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 680-700 zł/t.
 • Kukurydza sucha ze starych zbiorów nie była oferowana, a kupujących oferowali za nią 970-1020 zł/t

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na rynku pojawia się już coraz więcej jęczmienia ozimego i jarego. Choć ofert sprzedaży z tegorocznych zbiorów jest na razie stosunkowo niedużo. Pozostałe zboża krajowe są tylko sporadycznie zgłaszane do sprzedaży.

Pszenica z importu pochodząca z Czech, Słowacji i Węgier pozostawia wiele do życzenia: jest zbyt wilgotna, ma niską zawartość białka lub drobne ziarna. Sugeruje to, że w tym roku w Polsce może być stosunkowo mało zbóż, o jakości konsumpcyjnej, a znacznie więcej o paszowej.

Ceny zbóż ze nowych zbiorów były następujące:

 •  jęczmień jary 700 zł/t, (z magazynu),
 •  jęczmień ozimy 680 zł/t, (z magazynu),
 •  pszenżyto 700 zł/t (z magazynu),
 • żyto 650 zł/t (z magazynu).

Kukurydza ze starych zbiorów z magazynu kosztowała 960-970 zł/t