W portach trwał skup zbóż. Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 910-920 zł/t, za pszenżyto 840-850 zł/t, zł/t, za żyto paszowe 750-760 zł/t , kukurydzę suchą 950-960 zł/t. Ceny zbóż w portach były stabilne.

W skupach nie było reakcji na rosnące ceny na giełdach międzynarodowych. Notowano następujące ceny transakcyjne: pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 880-910 zł/t, pszenica paszowa - 880-910 zł/t,  pszenżyto – 780-820 zł/t, żyto konsumpcyjne i paszowe 700-740 zł/t, jęczmień konsumpcyjny i paszowy 780-820 zł/t,  owies paszowy 570-600 zł/t, kukurydza sucha - 900-920 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A.  liczba ofert kupna i sprzedaż była podobna. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej dominowali sprzedający.

Odnotowano następujące ceny:

  • Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 940-1100 zł/t, a kupujący proponowali po 940-970 zł/t.
  • Pszenica paszowa była oferowana po 950-1000 zł/t. Kupujący proponowali 910-950 zł/t.
  • Żyto konsumpcyjne oferowano po 700-730 zł/t, a kupujący oferowali 680-690 zł/t.
  • Żyto paszowe oferowano po 700-710 zł/t, a zainteresowanych nie było.
  • Owsa konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący chciał go nabyć po 620 zł/t.
  • Owies paszowy oferowano po 600-630 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 590-620 zł/t.
  • Jęczmień konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 850-870 zł/t, a kupujący proponowali 800-840 zł/t.
  • Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 800-820 zł/t, a kupujący proponował 790 zł/t.
  • Pszenżyto oferowano po 780-800 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 730-750 zł/t.
  • Kukurydza sucha była oferowana po 900-920 zł/t, a kupujący nie było.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny zbóż usztywniły się, a ich podaż zmniejszyła się.

Ceny zbóż z magazynu były następujące: jęczmień paszowy 780-840 zł/t, pszenżyto 830-850 zł/t, kukurydza sucha 900-910 zł/t, pszenica paszowa 900-910 zł/t, żyto konsumpcyjne 660-680 zł/t oraz pszenica konsumpcyjna 950-960 zł/t.