W portach trwał skup zbóż. Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 980-990 zł/t (w ciągu 2 tygodni spadek o 40 zł/t), za pszenżyto 840-850 zł/t, zł/t, za żyto paszowe 740-745 zł/t , jęczmień paszowy 860-870 zł/t.

W skupach spadły przede wszystkim cenny maksymalne zbóż. Notowano następujące ceny transakcyjne: pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 940-980 zł/t, pszenica paszowa - 900-960 zł/t,  pszenżyto – 800-860 zł/t, żyto konsumpcyjne 700-750 zł/t i żyto paszowe 680-740 zł/t, jęczmień konsumpcyjny i paszowy – 800-860 zł/t, kukurydza sucha - 900-950 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A.  przeważały oferty kupna. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej dominowali sprzedający.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 980-1000 zł/t, a kupujący proponowali po 930-970 zł/t.

Pszenica paszowa była oferowana po 960-1000 zł/t. Kupujący proponowali 900-940 zł/t.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 720-780 zł/t, a kupujący oferowali 690-750 zł/t.

Żyto paszowe oferowano po 700-720 zł/t, a zainteresowani chcieli za nie zapłacić 650-690 zł/t.

Owsa konsumpcyjny nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 600-620 zł/t.

Owies paszowy oferowano po 580-600 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 570-590 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 850-870 zł/t, a kupujący proponowali 840-860 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 820-870 zł/t, a kupujący proponowali 800-830 zł/t.

Pszenżyta oferowano po 820-880 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 810-840 zł/t.

Kukurydza sucha była oferowana po 950-1000 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 900-930 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol ceny pszenicy i kukurydzy spadły, a ceny jęczmienia i pszenżyta są stabilne. A oba te zboża są poszukiwane przez nabywców.

Ceny zbóż z magazynu były następujące: jęczmień paszowy 810-830 zł/t, pszenżyto 850 zł/t, kukurydza sucha 900-930 zł/t, pszenica paszowa 900-910 zł/t, żyto konsumpcyjne 670-660 zł/t.