W portach trwał skup zbóż. Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 1015 -1030 zł/t, za pszenżyto 870-880 zł/t, zł/t, za żyto paszowe 750-760 zł/t i kukurydzę suchą po 970- 980 zł/t, jęczmień paszowy 870-885 zł/t, a owies paszowy 660 zł/t. Wzrosty cen skupu w portach najbardziej dotyczyły pszenżyta, a w mniejszym stopniu pszenicy.

W portach zawierano też kontrakty na dostawę zbóż po tegorocznych żniwach.  Na pszenicę konsumpcyjną 12,5 proc. białka po 840-860 zł/t, pszenżyto 730-750 zł/t, żyto 630-660 zł/t, jęczmień paszowy 720-730 zł/t i kukurydzę suchą 770-785 zł/t.

W skupach ceny minimalne zbóż wzrosły, a maksymalne ustabilizowały się. Notowano następujące ceny transakcyjne: pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 950-990 zł/t, pszenica paszowa - 900-960 zł/t,  pszenżyto – 780-820 zł/t, żyto konsumpcyjne 690-720 zł/t i żyto paszowe 680-730 zł/t, jęczmień konsumpcyjny – 820-860 zł/t, jęczmień paszowy- 800-850 zł/t, kukurydza sucha - 900-960 zł/t, owies paszowy - 610-650 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A.  ofert kupna było 1,5 razy i więcej niż ofert sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 1000-1030 zł/t, a kupujący proponowali po 960-980 zł/t.

Pszenica paszowa była oferowana po 900-950 zł/t. Kupujący proponowali 880-940 zł/t.

Żyta konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący oferowali 700-730 zł/t.

Żyta paszowego nie oferowano, a zainteresowani chcieli za nie zapłacić 600-690 zł/t.

Owsa konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący chcieli go nabyć po 650-680 zł/t.

Owies paszowy oferowano po 700-710 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 650-680 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 820-860 zł/t, a kupujący proponowali 800-850 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 820-850 zł/t, a kupujący proponowali 800-830 zł/t.

Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 830 zł/t.

Kukurydza sucha była oferowana po 950-980 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 900-930 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, uspokoiły się wzrosty cen pszenicy i kukurydzy, wzrosła też liczba ofert sprzedaży. Jednak nadal trwa rosnący trend cenowy. Kontynuowana jest sprzedaż żyta za zachodnią granicę. Jest ono w tym celu skupowane nawet po 700-750 zł/t. Poszukiwane na rynku jest również pszenżyto.

Ceny zbóż z magazynu były następujące: jęczmień paszowy 760- 800 zł/t, pszenżyto 800 zł/t, kukurydza sucha 880-910 zł/t i pszenica konsumpcyjna 940-950 zł/t, pszenica paszowa 900-930 zł/t, żyto konsumpcyjne 650-680 zł/t.