Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., trwa spadek cen dotyczy on portów i częściowo magazynów.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 700-705 zł/t, a na początku sierpnia 710-715, za pszenicę 14 proc. – 710-715 zł/t a na początku sierpnia 715-730 zł/t, za żyto paszowe 520-570 zł/t, a na początku sierpnia było droższe o 40 zł/t, za pszenżyto 600 zł/t (z dostawą we wrześniu), a na początku si

W skupie też nastąpiły obniżki cen. W niewielkim stopniu staniała pszenica. Pszenżyto, żyto paszowe i jęczmień od początku sierpnia staniały ok. 30 zł/t. w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, i owsa konsumpcyjnego cena w tym samym czasie wzrosła o 50-70 zł/t. Ceny kukurydzy nie zmieniły się.

Pszenica o zawartości białka 12,5 proc. kosztowała 650-680 zł/t, pszenica o zawartości białka 14 proc. 660-685 zł/t, pszenica paszowa 620-665 zł/t, pszenżyto 570-580 zł/t, żyto konsumpcyjne 540-650 zł/t, żyto paszowe 520-540 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 640-670 zł/t, jęczmień paszowy 560-600 zł/t, kukurydza sucha 680-715 zł/t, owies konsumpcyjny 640-680 zł/t, owies paszowy 550-570 zł/t.

W przypadku prawie wszystkich gatunków zbóż na WGT S.A. zaobserwowano równowagę w liczbie ofert kupna i sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicy konsumpcyjnej nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący chcieli ją nabyć po 670-690 zł/t,

Pszenica paszowa była oferowana po 620-650 zł/t. Kupujący oferowali 630-660 zł/t,

Żyta konsumpcyjnego nie sprzedawano, a kupujących chcieli zapłacić 550-560 zł/t,

Jęczmienia konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 660-700 zł/t,

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 600-650 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 540-600 zł/t,

Pszenżyto oferowano po 560-590 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 570-600 zł/t,

Owies paszowy zgłoszono do sprzedaży po 570 - 600 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 550 – 560 zł/t, 

Kukurydza sucha oferowana była po 680-720 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić po 685-700 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol ceny zbóż są stabilne. Obrót zbożami jest mały. Mimo małej podaży ceny nie rosną.  Większy popyt dotyczy kukurydzy i jęczmienia paszowego.

Pszenżyto z importu można było nabyć z dostawą po 630 zł/t, zł/kg. Pszenica konsumpcyjna z dostawą kosztowała 690 zł/t, ceny pszenicy paszowej z dostawą wynosiły 650-670 zł/t, kukurydza z magazynu kosztowała 715-720 zł/t, żyto paszowe z dostawą kosztowało 560 zł/t, a jęczmień paszowy kosztował 650-670 zł/t.