Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., na rynkach można było zauważyć wyraźną tendencję wzrostową przede wszystkim cen maksymalnych rożnych gatunków zbóż. Ceny pszenicy w magazynach były wyższe niż ceny skupu w portach. Popyt rośnie.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 875 zł/t, za pszenicę o zawartości białka 14 proc. 885 zł/t, za pszenżyto 790-795 zł/t, żyto paszowe 730 zł/t, kukurydzę suchą po 735 zł/t.

W skupie w kraju za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. z magazynu płacono 860-900 zł/t, a o zawartości białka 12,5 proc. 850-880 zł/t, pszenica paszowa kosztowała 830-860 zł/t, pszenżyto 740-800 zł/t, żyto konsumpcyjne 740-800 zł/t, żyto paszowe 670-690 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 840-880 zł/t, jęczmień paszowy 800-850 zł/t, kukurydza sucha 730-780 zł/t, owies konsumpcyjny 720-780 zł/t i owies paszowy 680-740 zł/t.

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. odnotowano podobną liczbę kupujących i sprzedających.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 840-920 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 810-875 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tylu samo.

Pszenica paszowa oferowana była po 820-860 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 810-850 zł/t. Kupujący było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 720-800 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 720-730 zł/t. Sprzedających było więcej.

Żyto paszowe oferowano po 710-730 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 670-710 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 840-860 zł/t.

Jęczmienia paszowego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 750-790 zł/t.

Pszenżyto oferowano po 760-780 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 700-760 zł/t. Kupujący było więcej.

Owsa konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 780-800 zł/t.  

Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli za niego zapłacić po 650-720 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 710-760 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 700-760 zł/t. Sprzedających było więcej.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, uaktywnili się kupujący. Dokonywane są zakupy na zapasy w młynach. Ceny są jednak stabilne i można oczekiwać ich dalszej stabilności.

Jęczmień paszowy z magazynu kosztował 830 zł/t, a z dostawą 860-870 zł/t. Pszenżyto można było nabyć po 720-740 zł/t z magazynu, a z dostawą po 820 zł/t. Pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztowała 850-860 zł/t, pszenica paszowa z dostawą kosztowała 830-835 zł/t. Żyto konsumpcyjne poszukiwane było przez nabywców po 730-750 zł/t z dostawą.