Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., na rynkach można było zauważyć lekki wzrost cen rożnych gatunków zbóż sprzed 5 tygodni. Ceny pszenicy w magazynach były podobne do cen w skupie w portach.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 880-885 zł/t (5 tygodni temu 865 zł/t), za pszenicę o zawartości białka 14 proc. 890-895 zł/t (5 tygodni temu, 875 zł/t), za pszenżyto 790-795 zł/t (5 tygodni temu tyle samo), żyto paszowe 730 zł/t (5 tygodni temu 725 zł/t), a za owies 800 zł/t.

W skupie w kraju za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. z magazynu płacono 850-900 zł/t, a o zawartości białka 12,5 proc. 850-885zł/t, pszenica paszowa kosztowała 815-870 zł/t, pszenżyto 760-800 zł/t, żyto konsumpcyjne 740-810 zł/t, żyto paszowe 680-740 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 840-880 zł/t, jęczmień paszowy 810-850 zł/t, kukurydza sucha 700-760 zł/t, owies konsumpcyjny 740-800 zł/t i owies paszowy 700-780 zł/t.

Ceny w skupie w porównaniu z przełomem roku wzrosły o 10 zł/t (jęczmień paszowy), o 20 zł/t (jęczmień konsumpcyjny, pszenżyto), 20-30 zł/t (owies konsumpcyjny i owies paszowy) i 30-40 zł/t (żyto paszowe).

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. odnotowano nieco większą liczbę sprzedających niż kupujących.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 850-900 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 850-870 zł/t. Sprzedających było więcej.

Pszenica paszowa oferowana była po 820-850 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 820-850 zł/t. Dominowali sprzedający.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 750-780 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 710-750 zł/t. Sprzedających było nieco więcej.

Żyto paszowe oferowano po 720-750 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 670-690 zł/t. Sprzedających było nieco więcej.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 800-860 zł/t.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 840-850 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 800-820 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 770-800 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 740-760 zł/t. Kupujący było więcej.

Owsa konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 800 zł/t.  

Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli za niego zapłacić po 680-720 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 720-750 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 700-750 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, sytuacja na rynku po stopieniu się śniegów uspokoiła się. Ceny pszenicy paszowej nawet lekko spadły, a ofert sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej i paszowej było dużo.

Jęczmień paszowy z dostawą kosztował 850-870 zł/t. Pszenżyto można było nabyć z dostawą po 770- 810 zł/t. Pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztowała poniżej 850 zł/t, a z dostawą 860-870 zł/t, pszenica paszowa z dostawą kosztowała 840 zł/t. Żyto konsumpcyjne poszukiwane było przez nabywców po 750-770 zł/t z dostawą, kukurydza z magazynu kosztowała 700 zł/t, owies z magazynu kosztował 730-740 zł/t, a z dostawą 770-780 zł/t