Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.,  trwa lekka tendencja wzrostowa cen zbóż.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc.(z dostawą w listopadzie-grudniu) płacono 720-740 zł/t (5 tygodni temu 685-700 zł/t), za pszenżyto 615 zł/t, za kukurydzę suchą 645 zł/t ( 5 tygodni temu 10 zł/t więcej).

W skupie w porównaniu z notowaniami sprzed 2-3 tygodni nastąpiły podwyżki cen prawie wszystkich zbóż z wyjątkiem kukurydzy.

Pszenica o zawartości białka 14 proc. proc. kosztowała 670-700 zł/t (o 20 zł/t więcej niż 2-3 tygodni temu), pszenica 12,5 proc. 660-690 zł/t (o 40 zł/t więcej niż 2-3 tygodni temu), pszenica paszowa 630-680 zł/t, pszenżyto 560-580 zł/t (bez zmian), żyto konsumpcyjne 520-560 zł/t (ceny minimalne lekko w dół), żyto paszowe 500-540 zł/t (ceny minimalne lekko w dół) jęczmień konsumpcyjny 650-720 zł/t (o 20 zł/t więcej niż 1 miesiąc temu), jęczmień paszowy 580-600 zł/t (bez zmian), kukurydza sucha 600-630 zł/t, owies konsumpcyjny 640-700 zł/t (o 30-40 zł/t więcej niż 1 miesiąc temu), owies paszowy 570-600 zł/t (o 30 zł/t więcej niż 1 miesiąc temu).

W przypadku prawie wszystkich gatunków zbóż na WGT S.A. zaobserwowano lekką przewagę w liczbie ofert sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano do sprzedaży po 700-750 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 650-680 zł/t. Sprzedających było więcej.

Pszenica paszowa była oferowana po 660-700 zł/t. Kupujący oferowali 640-650 zł/t. Sprzedających było więcej.

Żyto konsumpcyjne sprzedawano po 550-600 zł/t, a kupujących nie było.

Żyto paszowe sprzedawano po 580-610 zł/t, a kupujących nie było.

Jęczmienia konsumpcyjnego oferowano do sprzedaży po 700-740 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 650-680 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tylu samo.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 620-660 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 590-620 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tylu samo.

Pszenżyto oferowano po 580-620 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 550-590 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Owsa paszowego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego po 570 – 590 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 620-640 zł/t, a kupujący oferowali po 600-630 zł/t. Więcej było sprzedających.

Kukurydza mokra oferowana była po 370-410 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 400-430 zł/t. Lekka przewaga kupujących.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol ceny zbóż są w trendzie wzrostowym. Popyt jest większy niż podaż. Zdrożały przede wszystkim: żyto, jęczmień i pszenica. Rolnicy czekają na dalszy wzrost cen

Pszenica konsumpcyjna z dostawą kosztowała 780-790 zł/t (zdrożała o 10 zł/t), cena pszenicy paszowej z dostawą wynosiła 670 zł/t (poprzednio 620-630 zł/t), kukurydza krajowa z dostawą kosztowała 610-620 zł/t, a jęczmień paszowy z dostawą kosztował 660-670 zł/t (poprzednia cena to 640-650 zł/t).