W portach ceny rosły

W portach trwał skup zbóż i kontraktacja kukurydzy.

 • Za pszenicę 12,5 proc. białka płacono 1170-1180 zł/t (+ 40 zł/t w ciągu 2 tygodni),
 • za pszenżyto 980-985 zł/t, zł/t (+40 zł/t),  
 • za żyto paszowe 920-930 zł/t (+50 zł/t),
 • za kukurydzę suchą z dostawą XI-XII 20121 r.1000-1010 zł/t (bez zmian).

W skupach też podwyżki

W skupach widoczne były podwyżki, coraz mniej było ofert z dolnych przedziałach cen. Notowano następujące ceny na zboża:

 • Pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka – 980-1100 zł/t,
 • pszenica paszowa 940-1000 zł/t,  
 • pszenżyto – 840-900 zł/t,
 • żyto konsumpcyjne 750-840 zł/t,
 • żyto paszowe 750-830 zł/t,
 • jęczmień 800-920 zł/t,
 • owies 630-690 zł/t,
 • kukurydza ze zbiorów 2020 r.1050-1080 zł/t,
 • kukurydza sucha kontraktacja 850-950 zł/t,
 • kukurydza mokra kontraktacja 600-650 zł/t.

WGT- sprzedający czekają

Na WGT S.A ofert kupna zbóż było 3 razy więcej niż ofert sprzedaży. Sprzedający wyraźnie czekają na dalsze wzrosty cen.

Odnotowano następujące ceny:

 • Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 1100- 1150 zł/t, a kupujący proponowali po 1000-1100 zł/t.
 • Pszenica paszowa była oferowana po 980-1020 zł/t. Kupujący proponowali 940-960 zł/t.
 • Żyto paszowe oferowano po 830-860 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 800-810 zł/t.
 • Jęczmienia konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaży, a kupujący oferowali 900-920 zł/t.
 • Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 910-930 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić 880-900 zł/t.
 • Owsa konsumpcyjnego nie sprzedawano, a kupujący oferowali 720 zł/t.
 • Owsa paszowego nie sprzedawano, a kupujący oferowali 650-680 zł/t.
 • Pszenżyto oferowano po 790-800 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 660-690 zł/t.
 • Kukurydza sucha ze zbiorów 2020 r. była oferowana po 1050-1100 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 980-1000 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny zbóż nadal rosną, a na rynku nie ma ich pełnego asortymentu. Pszenżyto jest skupowane i eksportowane do krajów Europy Zachodniej. Ceny kukurydzy ze zbiorów 2020 r. spadły, bo prowadzona jest kontraktacja nowych zbiorów. Nie widać, jednak aby wysokie ceny mogły w najbliższym czasie spaść.

Ceny zbóż były następujące:

 • jęczmień paszowy 900-1000 zł/t (z dostawą),
 • kukurydza sucha 1000 zł/t,
 • kukurydza kontraktacja zbiorów 2021 od 900 zł/t,
 • pszenica konsumpcyjna 1030-1040 zł/t (z magazynu),
 • pszenica paszowa 1010-1020 zł/t z dostawą,
 • żyto konsumpcyjne 800-830 zł/t z magazynu,
 • pszenżyto z magazynu 860 zł/t, skup na eksport 890 zł/t