Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., trwa lekki wzrost cen. Ceny w portach niewiele odbiegają od cen w magazynach.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 815-820 zł/t (miesiąc wcześniej 10-15 zł/t mniej), za pszenicę zawartości białka 14 proc. oferowano 835-845 zł/t (wzrost o 10-20 zł/t), za owies paszowy 710-720 zł/t (spadek ceny o 50-60 zł/t).

Ceny zakontraktowanych zbóż ze zbiorów w 2019 r. wynoszą w portach: dla pszenicy 12,5 proc. białka 725-730 zł/t (spadek w skali miesiąca 10-15 zł/t), dla pszenicy 14 proc. białka 740-755 zł/t (spadek 5 zł/t), dla żyta paszowego 610 zł/t (przed miesiącem 10 zł/t mniej) i dla kukurydzy suchej 660-670 zł/t (miesiąc wcześniej 650-660 zł/t).

W kraju za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. z magazynu płacono 800-820 zł/t (miesiąc wcześniej 780-820 zł/t), a o zawartości białka 12,5 proc. 780-805 zł/t (miesiąc wcześniej 760-800 zł/t), pszenica paszowa kosztowała 780-800 zł/t (miesiąc wcześniej 730-790 zł/t), żyto konsumpcyjne 670-730 zł/t (700-730 zł/t miesiąc wcześniej), żyto paszowe 650-670 zł/t (miesiąc wcześniej 640-660 zł/t), jęczmień konsumpcyjny 800-850 zł/t (miesiąc wcześniej tyle samo), jęczmień paszowy 740-760 zł/t (miesiąc wcześniej bez zmian ), pszenżyto 745-760 zł/t, (miesiąc wcześniej 730-760 zł/t), kukurydza sucha 660-730 zł/t (680-720 zł/t miesiąc wcześniej), owies konsumpcyjny 740-780 zł/t (miesiąc temu tyle samo) i owies paszowy 670-720 zł/t (miesiąc wcześniej 700-740 zł/t).

W przypadku prawie wszystkich gatunków zbóż na WGT S.A. zaobserwowano zdecydowanie większą liczbę sprzedających niż kupujących.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 800-850 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 770-810 zł/t. Sprzedających było więcej.

Pszenica paszowa była oferowana po 760-780 zł/t. Kupujący oferowali 750-780 zł/t. Więcej było sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 710-740 zł/t, a kupujących nie było.

Żyto paszowe oferowano po 660-670 zł/t, a nie było potencjalnych nabywców .

Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 790-820 zł/t , chętnych do kupna nie było.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 770-790 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 740-750 zł/t. Sprzedających było więcej.

Pszenżyto oferowano po 760-790 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 760-770 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Owies konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 780-800 zł/t, a kupujących nie było.

Owsa paszowego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący poszukiwali go po 680-700 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 670-720 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 700-710 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny lekko spadały a trend ten powinien utrzymać się do przednówka. Duże zapasy zbóż mają firmy skupujące.

Jęczmień paszowy z dostawą kosztował 790-800 zł/t. Pszenżyto można było nabyć z dostawą po 740- 780 zł/t. Pszenica konsumpcyjna z dostawą kosztowała 800-810 zł/t, jęczmień paszowy z dostawą kosztowała 780-790 zł/t, kukurydza z dostawą kosztowała 700 zł/t, pszenżyto z dostawa kosztowało 750-760 zł/t, a żyto konsumpcyjne 750 zł/t z dostawa i 700 zł/t z magazynu.