W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono po 850- 860 zł/t zł, cena w ciągu 5 tygodni spadła o 40-50 zł/t. Pozostałych zbóż nie skupowano

Prowadzony jest także zakup zbóż z nowych zbiorów z opcją dostarczenia po zbiorach.Za pszenicę konsumpcyjną płacono 780-790 zł/t (5 tygodni temu 800 zł/t), pszenżyto 605-610 zł/t, żyto konsumpcyjne po 590-600 zł/t oraz kukurydzę suchą 680-685 zł/t.

Ceny transakcyjne zbóż w skupie spadły w ciągu ostatnich 5 tygodni i były następujące:

Pszenica konsumpcyjna po 760-790 zł/t (5 tygodni temu 860-890 zł/t), pszenica paszowa 740-790 zł/t (5 tygodni temu 820-850 zł/t), pszenżyto 640-660 zł/t (5 tygodni temu 20 zł/t więcej), żyto konsumpcyjne 550-590 zł/t (5 tygodni temu 30 zł/t więcej), żyto paszowe 550-580 zł/t (5 tygodni temu 20 zł/t więcej), jęczmień paszowy 620-660 (5 tygodni temu 20-40 zł/t więcej), kukurydza sucha 680-760 zł/t (5 tygodni temu 20 zł/t więcej), owies konsumpcyjny 640-700 zł/t (5 tygodni temu 10-20 zł/t więcej), owies paszowy 620-660 zł/t (5 tygodni temu 20 zł/t więcej).

W przypadku większości gatunków zbóż na WGT S.A. zaobserwowano podobną liczbę ofert sprzedaży i kupna.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano do sprzedaży po 800-850 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 750-850 zł/t. Przewaga liczby sprzedających.

Pszenica paszowa była oferowana po 750-780 zł/t. Kupujący oferowali 700-750 zł/t. Kupujących było więcej.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 590-630 zł/t, a kupujący nie było.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 620 -700 zł/t, a kupujący oferowali 650-660 zł/t. Więcej było sprzedających.

Pszenżyto nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 630-650 zł/t.

Owies paszowy oferowano po 660-700 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego po 600-640 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Kukurydza sucha oferowana była po 720-780 zł/t, a kupując skłonny był zapłacić po 690-750 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, ceny zbóż są podobne jak 2 miesiące temu. Kupujący nadal są zainteresowani zakupem, a pszenicy krajowej jest coraz mniej na rynku.

Pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztowała 790-800 zł/t, cena pszenicy paszowej z magazynu to 750-760 zł/t, jęczmień paszowy z magazynu kosztował 630-650 zł/t, żyto konsumpcyjne z magazynu 530-560 zł/t, pszenżyto 630-640 zł/t z magazynu, a kukurydza 720-760 zł/t.