Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.,  trwa lekka tendencja wzrostowa cen zbóż.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 780-800 zł/t), za żyto konsumpcyjne 600 zł/t (z dostawą w I lub II 2020 r.) 580 zł/t, za pszenżyto 670-675 zł/t, żyto paszowe 580- 590 zł/t.

Prowadzono również zakup pszenicy konsumpcyjnej ze zbiorów 2020 po 750-770 zł/t (z dostawą VIII-X 2020 r.)

W portach w porównaniu z notowaniami sprzed 3 tygodni nastąpiły podwyżki cen skupu zbóż o 10-20 zł/t spowodowane silnym wzrostem eksportu.

Ceny zbóż w skupach również wzrosły w porównaniu od okresu przedświątecznego.

Pszenica 12,5 proc. 720-750 zł/t (3 tygodnie temu 700-750 zł/t), pszenica paszowa 670-710 zł/t (3 tygodnie temu 670-700 zł/t), pszenżyto 590-640 zł/t (3 tygodnie temu bez zmian) żyto konsumpcyjne 540-560 zł/t (3 tygodnie temu 530-550 zł/t), żyto paszowe 530-560 zł/t (3 tygodnie temu 520-560 zł/t) jęczmień konsumpcyjny 700-730 zł/t (było 680-710 zł/t), jęczmień paszowy 640-680 zł/t (3 tygodnie temu 600-620 zł/t), kukurydza sucha 630-660 zł/t (bez zmian), owies konsumpcyjny 640-680 zł/t  (bez zmian), owies paszowy 600-660 zł/t (3 tygodnie temu 580-640 zł/t).

W przypadku prawie wszystkich gatunków zbóż na WGT S.A. zaobserwowano mocną przewagę liczby ofert sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano do sprzedaży po 700-750 zł/t, a kupujący nie było.

Pszenica paszowa była oferowana po 720-750 zł/t. Kupujący oferowali 650-710 zł/t. Kupujących i sprzedających było mnie więcej tyle samo.

Żyto konsumpcyjne sprzedawano po 610-630 zł/t, a kupujący nie było.

Żyto paszowe oferowano po 550-590 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 500-520 zł/t. Przeważali sprzedający.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 680-720 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 660-700 zł/t. Kupujących i sprzedających było mnie więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 680-720 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 650-700 zł/t. Kupujących i sprzedających było mnie więcej tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 610-680 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 600-630 zł/t. Przeważali sprzedający

Owies paszowy sprzedawano po 650-700 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego po 600- 620 zł/t. Kupujących i sprzedających było mnie więcej tyle samo.

Kukurydza sucha oferowana była po 640-720 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 660-680 zł/t. Sprzedających było znacznie więcej niż kupujących.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol ceny pszenic wzrosły, pszenżyta były stabilne, a jęczmienia paszowego lekko spadły. Ceny żyta konsumpcyjnego i paszowego były bardzo podobne, a młyny kupowały oba rodzaje i mieszały je.

Pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztowała 720-770 zł/t, cena pszenica paszowej z magazynu wynosiła 670-680, żyto konsumpcyjne kosztowało 520-500 zł/t z dostawą 550 zł/t, jęczmień paszowy kosztował 650-740 zł/t, a pszenżyto 610-620 zł/t z magazynu i 640 zł/t z dostawą.