Spółka Viterra działa na światowym rynku produktów rolnych, w tym zbóż, nasion oleistych, roślin strączkowych, cukru, ryżu, bawełny, olejów roślinnych i biodiesla. Jest obecna na wszystkich najważniejszych rynkach importowych i eksportowych na świecie.

Viterra Polska zajmuje się handlem, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem następujących produktów: zboża, rośliny oleiste, oleje spożywcze i śruty.

- Nasze główne gałęzie działalności to handel zbożami, nasionami roślin oleistych, śrutami, składowanie towarów i produkcja olejów roślinnych. Działalność prowadzimy w połączeniu z naszymi spółkami stowarzyszonymi w Polsce i w Niemczech: Glenport Sp. z o.o., PUP Elewator Ewa Sp. z o.o., Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. o.o., Lubmin Oils GmbH i Viterra Magdeburg GmbH. Towary kupujemy bezpośrednio od rolników i firm handlowych. Naszymi klientami są producenci żywności, pasz, lokalni importerzy, dystrybutorzy oraz instytucje państwowe – podaje Viterra Polska.