Przeciętnie cykl produkcyjny upraw ozimych trwa ok. 10 miesięcy. Przez cały okres wegetacji wymagają one nawożenia oraz pełnej ochrony przed chorobami, chwastami i szkodnikami. Pod koniec wegetacji, gdy spodziewamy się wysokiego i jakościowo dobrego plonu, nie powinno się go zmarnować. Dlatego też w tym okresie zalecane są wszelkie formy stosowania agrochemikaliów ułatwiających zbiór, czyli praktycznie zapobiegających osypywaniu się nasion. Jeżeli podczas tego zabiegu zniszczymy chwasty, zwłaszcza wieloletnie, tym lepiej.

Jednym z podstawowych zabiegów ułatwiających zbiór jest desykacja. Często wykorzystywanym produktem do tego zabiegu jest nieselektywnie działający glifosat. Ta substancja czynna nie jest zalecana na plantacje nasienne. Glifosat powoduje gwałtowne wysuszenie kiełków, co jest równoznaczne ze śmiercią nasion (ziarniaków). Wśród niektórych plantatorów istnieje przekonanie, że w momencie desykacji nasiona (ziarniaki) są na tyle wykształcone, że nic im nie grozi. Powołują się przy tym na zabiegi sprawdzone w praktyce. Nie można wykluczyć, że taki zabieg może się "udać", niemniej nie namawiałbym do jego praktykowania.

Aktualnie w kraju są zarejestrowane 72 produkty zawierające glifosat. Jedynie kilka z nich nie posiada zaleceń stosowania do desykacji. Natomiast uwzględniając łączne stosowanie z różnymi adiuwantami, dysponujemy blisko stu wariantami zastosowania glifosatu!

Przy tak znacznej liczbie zarejestrowanych na przestrzeni wielu lat kombinacji, z jednej strony nie dziwi ich różnorodność. Mogły to spowodować różne wymogi i zmieniające się procedury. Z drugiej, bardzo zaskakuje, jak identyczna substancja czynna może być tak odmiennie stosowana pod względem dawek, dodatków adiutantów, a zwłaszcza zakresu zaleceń dotyczących możliwości stosowania w poszczególnych gatunkach zbóż. Ze względu na wykorzystanie oficjalnych zaleceń przez praktykę jest to znaczne utrudnienie. W zamieszczonej tabeli zestawiono wszystkie aktualne, oficjalnie zarejestrowane możliwości wykorzystania glifosatu do desykacji zbóż i rzepaku. Szczególną uwagę należy zwrócić na listę gatunków zbóż z uwzględnieniem form jarych i ozimych.

Do podstawowych zaleceń należy stosowanie herbicydów (form użytkowych 360 SL) pojedynczo w dawce 3,0 do 4,0 l/ha. Dawka niższa zalecana jest w przypadku wydatkowania przez opryskiwacz 100 do 150 l cieczy opryskowej na ha. Dawkę wyższą zaleca się dla sprzętu wydatkującego 200 do 300 l na ha. Wiele z form użytkowych glifosatu jest zalecanych z siarczanem amonu (adiuwant mineralnych) w formie nawozu. Należy wtedy stosować 3 l/ha preparatu (formulacja 360 SL) i 5 kg siarczanu amonu w 200 do 300 l wody na hektar. Siarczan amonu znacznie przyspiesza działania glifosatu. Na plantacjach, na których oprócz desykacji oczekuje się skutecznego zniszczenia perzu (lub innych chwastów wieloletnich), jego dodatek jest niewskazany. Powoduje on szybkie obumarcie części nadziemnej chwastów wieloletnich. Wyjątek obecnie stanowi jedynie Roundup 360 SL zalecany z adiuwantem As 500 SL. Niektóre adiuwanty, poza rejestracją (pochodzące z okresu nie wymagającego rejestracji), z dobrym efektem są zalecane z herbicydami zawierającymi glifosat, do takich należy np. Efectan.

Desykacja glifosatem najlepiej jest opracowana dla zbóż. Większość zaleceń obejmuje wszystkie zboża. Zabiegi należy wykonywać w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30 proc., to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. Zalecenia preparatów Roundup 360 SL i Roundup TransEnergy 450 SL ograniczone są do pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego, żyta i jęczmienia jarego, natomiast środki Klinik 360 SL, Klinik Duo 360 SL, Roundup Strong 540 SL i Taifun 360 SL oficjalnie wolno stosować tylko w pszenicy ozimej.

Rejestracja glifosatu w rzepaku jest jeszcze bardziej niekonsekwentna. Niektóre z preparatów można stosować w obu formach rzepaku (jarej i ozimej), część zalecana jest tylko do wysuszania rzepaku jarego, a część tylko ozimego. Znaczna liczba form handlowych w ogóle nie posiada rejestracji w rzepaku. Brak zainteresowania roślinami strączkowymi pogłębia się coraz bardziej. Po kolejnym wznowieniu rejestracji już tylko w dwóch etykietach pozostały rośliny strączkowe. W bobiku, grochu i łubinach można stosować Roundup Max 680 SG, w tych samych roślinach jednak z ograniczeniem tylko do łubinu żółtego można stosować Dominator 360 SL. W rzepaku oraz strączkowych zabieg należy wykonać, gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi ok. 30 proc.

Zalecane dawki są przystosowane do równoczesnego niszczenia perzu właściwego, który podczas zabiegu powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jeżeli podczas zabiegu inne gatunki chwastów będą zielone i będą znajdować się w fazie intensywnego rozwoju, również ulegną zniszczeniu. Glifosat, podobnie jak w przypadku roślin uprawnych, ujemnie działa na prawidłowy rozwój nasion chwastów, co również przyczynia się do zmniejszenia występowania roślinności niepożądanej. Dotyczy to zarówno nasion znajdujących się na dojrzewających chwastach, jak również nasion, które opadły na glebę i zostały pokryte cieczą opryskową.

Liczba pozostałych desykantów, środków wyrównujących dojrzewanie nasion oraz biopreparatów powodujących zlepianie się łuszczyn i tym samym zapobiegających osypywaniu się nasion ostatnio znacznie zmalała lub został ograniczony zakres ich stosowania.

Najstarszy w kraju desykant Reglone 200 SL zawiera jon dikwatu. Jego etykieta była wielokrotnie zmieniana i nie zawsze łatwo się jest w niej "połapać", np. z zaleceniami dla grochu. Zalecany jest do dosuszania rzepaku ozimego i jarego, a także gorczycy. Spośród roślin oleistych można nim desykować również len oleisty i słonecznik. Spośród roślin motylkowych grubonasiennych można go stosować w bobiku (bobie także), fasoli, grochu, wszystkich łubinach oraz wykach. W drobnonasiennych jest zarejestrowany do desykacji koniczyny białej oraz lucerny siewnej. Dosuszane są nim także nasienne plantacje traw (kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, stokłosa bezostna, tymotka łąkowa).

Prawie we wszystkich uprawach Reglone 200 SL jest zalecane w dawce 2,5-3 l/ha. Zabiegi wykonywane są w fazie końcowej dojrzałości, na ogół 5 do 10 dni przed planowanym zbiorem. Reglone 200 SL jest przede wszystkim wykorzystywany do desykacji ziemniaków. Sam zabieg jest prosty, jednak efekty, jakie można uzyskać dzięki jego zastosowaniu, są dość zróżnicowane. Oprócz efektu desykacji można także zapobiec wystąpieniu chorób wirusowych. Wtedy jednak należy precyzyjnie podejść do terminu zabiegu, uwzględniając np. wczesność odmian, a zwłaszcza czas głównego nalotu mszyc. Zabieg wykonuje się do ok. 2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych). Aby uzyskać dane o przebiegu lotów w danym roku i rejonie, należy szczegółowych informacji zasięgnąć w IHAR Oddział Bonin lub lokalnych oddziałach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.