Charakterystyczne objawy mączniaka -  biały lub jasnobrunatny nalot na blaszkach liściowych i pochwach liściowych, najliczniej występują w pszenicy ozimej. Szczególnie silnie porażone są plantacje gęsto zasiane, lub przenawożone azotem.

Porażeniu maczniakiem sprzyjają niewielkie wymagania temperaturowe grzyba, wywołujacego tę chorobę. Przy obecnej ciepłej zimie, mączniak doskonale się rozwija. Stwierdzony fakt nakazuje podjęcie z chwilą ruszenia wegetacji natychmiastowych przeciwdziałań, w formie oprysku fungicydowego.Bardzo skutecznymi substancjami czynnymi przeciwko maczniakowi, są np. morfoliny.