W strukturze uprawy zbóż utrzymuje się pozytywna tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. W ciągu ostatnich 8 lat nastąpił wzrost ich powierzchni o 4,9 pkt.


W porównaniu do 2002 r. w strukturze zasiewów zbóż wzrósł głównie udział powierzchni zasiewów pszenżyta (o 6,0 pkt.) i kukurydzy na ziarno (o 4,1 pkt.), natomiast zmniejszył się udział głównie żyta (o 4,9 pkt.), a także mieszanek zbożowych (o 2,1 pkt.) i pszenicy (o 1,1 pkt.).