W sezon 2010/2011 Polska weszła ze zbiorami zbóż na poziomie ok. 26 mln t. To o 9 proc. mniej niż przed rokiem. Jeszcze w czerwcu 2010 r. zapasy zbóż wyniosły ok. 31 tys. t i były o ok. 3 tys. ton (o ponad 8 proc.) niższe od zapasów w analogicznym okresie 2009 r.

Pod koniec ubiegłego roku poziom zapasów ziarna wynosił ok. 134 tys. t i był o ok. 55 tys. ton (o ok. 29 proc.) mniejszy niż w tym samym okresie 2009 r. Różnica zapasów między grudniem a czerwcem 2010 r. wyniosła ok. +104 tys. t. Rok wcześniej ta wielkość była wyższa i wynosiła 155 tys. t.