Ceny pszenicy w skupie zmalały w porównaniu z poprzednim miesiącem do 97,94 zł/dt, tj. o 4,1 proc., ale wzrosły o 22 proc. w odniesieniu do marca 2012 r. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 103,24 zł.

- Za żyto w skupie płacono 77,68 zł/dt, o 2,2 proc. więcej w porównaniu z lutym br., ale o 5,4 proc. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Z kolei w obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 78,26 zł/dt i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc., w ujęciu rocznym zmalały o 5,4 proc. - obliczyli analitycy.

Jęczmień potaniał, ale nieznacznie i w skupie tonę tego ziarna można było sprzedać za ponad 840 zł, a na targowisku 910 zł. Pszenżyto było nieco tańsze. Kosztowało analogicznie 830 i 870 zł/t.
- Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 2,1 proc. (średnio do 63,66 zł/dt), w odniesieniu do marca 2012 r. zmalały o 6,9 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt owsa wyniosła 73,81 zł, o 0,8 proc. mniej niż w lutym br. i o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. - podał GUS.

Ceny ziemniaków w skupie w 2013 r. wynosiły 65,97 zł/dt, - o 13,9 proc. więcej niż w lutym.