Ceny żyta wzrosły o 69,7 proc. rdr i spadły o 3,0 proc. mdm.
- Jęczmień podrożał o 53,1 proc. rdr, a mdm potaniał o 0,2 proc.
- Ceny bydła w skupie spadły o 0,3 proc. rdr, a mdm o 0,8 proc.
- Trzoda chlewna potaniała o 3,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zdrożała o 0,9 proc.
- Drób podrożał o 34,6 proc. rdr i o 4,3 proc. wobec lutego.
- Ceny mleka w skupie wzrosły o 3,8 proc. wobec marca poprzedniego roku, a wobec lutego wzrosły o 0,9 proc.

Źródło: GUS