Okazuje się, że w tym roku zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 24,1 mln t, o 1,3 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o 3,4 proc. mniej od średniej z lat 2006-2010. Z kolei produkcja rzepaku i rzepiku wyniosła rekordowe 2,6 mln t. To zdaniem GUS aż o 36,8 proc. więcej niż w roku 2012 i o ponad 20 proc. więcej niż w latach 2006-2010.


Co z innymi roślinami uprawnymi? Trwają jeszcze zbiory ziemniaków, które oceniane są na 5,7 mln t. W tym wypadku są one znacznie mniejsze niż w roku ubiegłym, bo aż o 36,5 proc. Zbiory buraków cukrowych, których wykopki zaczęły się niedawno, szacowane są na 10,3 mln t i również są niższe od tych z roku 2012 - o blisko 17 proc.

Jeśli chodzi o zbiory warzyw gruntowych ocenia się je na blisko 4,3 mln t, owoców z drzew na niespełna 3,4 mln t, a owoców jagodowych na niespełna 0,6 mln t.