- Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,7 mln t, tj. o około 16 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 23,4 mln t, tj. o około 16 proc. mniej od uzyskanej w 2017 r. – czytamy w komunikacie.

Jak przypomina GUS, bardzo wysokie temperatury powietrza w maju i czerwcu, przy niewielkich opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybkiego dojrzewania zbóż, ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny.

Przebieg pogody spowodował, że żniwa – przeważnie jęczmienia ozimego, rozpoczęły się wcześnie, bo w trzeciej dekadzie czerwca. Następnie zostały utrudnione przez opady deszczu w lipcu, a zakończyły się z końcem sierpnia.

Oceniono, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2018 r. wyniosła około 7,9 mln ha. Wydajność zbóż ogółem została oszacowana na ok. 33,9 dt/ha, tj. o 8,1 dt/ha (o 19 proc.) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych i o ok. 3 proc. mniej niż w szacunku wstępnym.

Plony zbóż ozimych według szacunku przedwynikowego w 2018 r. przedstawiają się następująco:
- pszenica 43,2 dt/ha,
- żyto 24,5 dt/ha,
- jęczmień 37,4 dt/ha,
- pszenżyto 32,9 dt/ha,
- mieszanki zbożowe 28,4 dt/ha.

- Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wy-szacowano na 15,2 mln t, tj. o 17 proc. mniej niż w roku ubiegłym – podał GUS.

Z kolei wydajność zbóż jarych to:
- pszenica 31,6 dt/ha,
- jęczmień 29,9 dt/ha,
- owies 23,3 dt/ha,
- pszenżyto 25,2 dt/ha,
- mieszanki zbożowe 25,1 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych oceniono na 8,1 mln t, tj. o 13 proc. mniej niż w roku ubiegłym.