Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny mówi, że zbiory zbóż ogółem są o ok. 16 proc. mniejsze od tych w roku 2017 i wynoszą ok. 26,8 mln ton. Z kolei produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje na 22,8 mln t, tj. o około 18 proc. mniej.

- Plony zbóż ogółem wyniosły ok. 34,3 dt/ha, tj. o 7,7 dt/ha (o 18 proc.) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 32,3 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 7,7 dt/ha (o 19 proc.) – podaje GUS.

Co z rzepakiem? Oceniono, że zbiory rzepaku wyniosły ok. 2,2 mln t - o około 19 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych, a areał uprawy to ponad 0,8 mln ha.

Co z ziemniakiem? - Na podstawie wstępnych wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaka w 2018 r. była mniejsza od ubiegłorocznej o blisko 9 proc. i wyniosła ok. 300 tys. ha. Plony ziemniaka w bieżącym roku oszacowano na 251 dt/ha, tj. o ok. 28 dt/ha mniej od ubiegłorocznych (o 10 proc.), zbiory z kolei na ok. 7,5 mln t tj. o 18 proc. mniej – informuje Urząd.

Co z burakiem? Areał uprawy tego gatunku był według GUS wyższy od ubiegłorocznego o 2 proc. i wyniósł ponad 235 tys. ha. Zbiory buraka cukrowego oceniono na ok. 14,6 mln t, tj. o 7 proc. mniej od uzyskanych w 2017 r.

Co z sianem? - W wielu rejonach kraju warunki wegetacji roślin i przyrostu biomasy na łąkach po sprzęcie drugiego pokosu nie były zbyt korzystne. Niewielka ilość opadów w sierpniu i we wrześniu połączona z wysokimi temperaturami powietrza hamowała odrost roślinności łąkowej pod zbiory trzeciego pokosu. Lokalnie obserwowano również, że trzeci pokos na znacznych powierzchniach łąk trwałych przeznaczano do bezpośredniego skarmiania, ze względu na słabsze odrastanie runi na pastwiskach. Na przeważającym obszarze kraju do zbioru trzeciego pokosu traw łąkowych przystąpiono we wrześniu. Warunki do sprzętu i suszenia siana trzeciego pokosu w tym czasie były dobre. Plony trzeciego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 7,9 dt/ha, tj. o 17 proc. niżej w porównaniu do plonów ubiegłorocznych, a zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) z trzeciego pokosu wyniosły około 2,2 mln t, tj. ok. 18 proc. mniej w porównaniu do zbiorów z 2017 r. – podał GUS.

Czy zgadzacie się z tymi szacunkami? Jeszcze przed żniwami i w trakcie mówiło się o wiele większych stratach w wyniku suszy.