GUS szacuje, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano ponad 4 mln ha, tj. o ok. 39,8 proc. więcej niż powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym.

- Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były wysokie i sięgały dla: jęczmienia ozimego 41,6 proc., pszenicy ozimej 32,4 proc., pszenżyta ozimego 30,1 proc., mieszanek zbożowych ozimych 17,4 proc. i żyta 5,3 proc. Znaczne straty odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego i wyniosły w bieżącym roku 32,2 proc. areału zasiewów - podał GUS.

Podkreślił, że na stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ w tym roku miał przebieg pogody. Na przełomie stycznia i lutego wystąpiły bardzo silne mrozy, dochodzące do -25°C i poniżej, które przy braku okrywy śnieżnej spowodowały znaczące straty w zasiewach ozimin.

Największe straty mrozowe wystąpiły w młodych nasadzeniach oraz na plantacjach brzoskwiń, moreli, czereśni, wiśni i śliw, a także niektórych odmian jabłoni.

- Na ogół jednak w uprawach sadowniczych nie zanotowano dużych uszkodzeń. Znaczące straty mrozowe wystąpiły natomiast na plantacjach truskawek, z powodu wystąpienia silnych mrozów przy braku okrywy śniegowej (w lutym). W wielu rejonach część plantacji truskawek została zaorana. Warunki atmosferyczne na ogół sprzyjały siewom i wschodom roślin warzywniczych, chociaż w niektórych rejonach w kwietniu wystąpił brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie - napisano.