Porównując styczeń z grudniem 2011 r. można zauważyć wzrost cen prawie wszystkich podstawowych zbóż. Spadły jedynie na obu rynkach ceny żyta i nieznacznie ceny pszenicy na targowiskach.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 78,25 zł/dt, tj. o 3,1 proc., ale w odniesieniu do stycznia 2011 r. były niższe o 12 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 87,11 zł, o 0,1 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 3,2 proc. mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 78,04 zł/dt, tj. o 2,4 proc. mniej w porównaniu z grudniem ub. r., ale o 6,2 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzednim. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 78,78 zł/dt i zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 proc., natomiast w ujęciu rocznym wzrosły o 11,2 proc. Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do poprzedniego miesiąca do poziomu 78,86 zł/dt, - o 5,2 proc., a w porównaniu ze styczniem 2011 r. i były wyższe o 1,3 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 83,45 zł, tj. o 1,3 proc. więcej niż przed miesiącem i o 1,6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 r.

W styczniu 2012 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 71,73 zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 4,5 proc., a do analogicznego okresu ub. roku zmalały o 5,4 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 78,56 zł/dt i były o 0,5 proc. wyższe niż przed miesiącem oraz o 1,9 proc. wyższe od notowanych w styczniu ub. roku.
Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 10,1 proc. (średnio do 65,85 zł/dt), ale w odniesieniu do stycznia 2011 r. wzrosły o 9,8 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt owsa wyniosła 72,39 zł - o 1,9 proc. więcej niż w grudniu ub. roku i o 1,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r.

Ceny ziemniaków jadalnych na targowiskach kształtowały się prawie na poziomie grudnia 2011 r. (62,33 zł/dt) były tylko o 0,1 proc. wyższe, ale w odniesieniu do stycznia ub. roku cena ich spadła o 49 proc.