"Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym, bez większych strat" - napisano.

"Oceniając stan plantacji można stwierdzić, że w większości są one w kondycji od średniej do bardzo dobrej. Straty powstałe w okresie zimowym i wiosennym są nieduże. Pewne zastrzeżenia można mieć do upraw położonych na niższych stanowiskach, na których pojawiły się zastoiska wodne po dość szybkim roztopieniu śniegu i dość obfitych opadach" - dodano.

Według GUS, stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2017 r., przed wejściem w stan zimowego spoczynku, był lepszy od ubiegłorocznego.

GUS ocenia, że w optymalnych terminach agrotechnicznych w 2016 r. zasiano około 70 proc. powierzchni pszenicy ozimej (w 2015 r. - 62 proc.), około 73 proc. powierzchni żyta (w 2015 r. - 69 proc.), około 79 proc. powierzchni jęczmienia ozimego (w 2015 r. - 69 proc.), około 77 proc. powierzchni pszenżyta ozimego (w 2015 r. - 69 proc.), około 76 proc. powierzchni ozimych mieszanek zbożowych (w 2015 r. - 67 proc.) i około 78 proc. powierzchni rzepaku ozimego (w 2015 r. - 62 proc.).