Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 75,91 zł/dt, tj. o 1,6 proc., ale w odniesieniu do grudnia 2010 r. były niższe o 2,6 proc. Natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 87,23 zł - o 0,3 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 79,99 zł/dt, tj. o 1,8 proc. więcej w porównaniu z listopadem, ale o 29,2 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 78,92 zł/dt i wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4 proc., natomiast w ujęciu rocznym wzrosły o 22,8 proc.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do listopada br. do poziomu 74,94 zł/dt, o 2 proc. i były o 14,4 proc. wyższe niż przed rokiem. W grudniu 2011 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 68,61 zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 2,3 proc., a do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 6,9 proc. Owies w skupie kosztował więcej o 1,4 proc. (średnio do 59,80 zł/dt), a w odniesieniu do grudnia 2010 r. ceny wzrosły o 26,3 proc.

W grudniu za ziemniaki w skupie płacono 32,8 zł/dt, natomiast na targowiskach 62,27 zł/dt. W skali miesiąca na obu rynkach wzrost cen wyniósł odpowiednio 37,8 i 1,6 proc., natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. ceny skupu ziemniaków były niższe o 14,5 proc., a na targowiskach aż o 44,7 proc.