Wyższe niż przed rokiem były tylko ceny żyta i ceny skupu jęczmienia. Obniżyły się i to znacznie ceny ziemniaków. W skali miesiąca zdrożały wszystkie podstawowe zboża.
Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 79,45 zł/dt, tj. o 1,5 roc., ale w odniesieniu do lutego 2011 r. były niższe o 15,1 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 88,56 zł, tj. o 1,7 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 7,9 proc. mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 81,17 zł/dt, tj. o 4 proc. więcej w porównaniu ze styczniem br. i o 2,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 81,39 zł/dt i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,3 proc., natomiast w ujęciu rocznym wzrosły o 4,7 proc.

Jak podaje GUS ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do poprzedniego miesiąca do poziomu 80,58 zł/dt, tj. o 2,2 proc., a w porównaniu z lutym ubiegłego roku były wyższe o 6,6 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 84,66 zł, tj. o 1,4 proc. więcej niż przed miesiącem, lecz o 5,1% mniej niż w tym samym okresie 2011 r.

W lutym 2012 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 72,83 zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,5 proc., ale do analogicznego okresu ub. roku zmalały o 8,9 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 79,32 zł/dt i były o 1 proc. wyższe niż -przed miesiącem, natomiast o 5,4 proc. niższe od notowanych w lutym ub. roku. Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 4,2 proc. (średnio do 68,62 zł/dt), ale w odniesieniu do lutego 2011 r. spadły o 7 proc.

Ceny ziemniaków jadalnych na targowiskach (62,86 zł/dt) kształtowały się na poziomie nieco wyższym niż w styczniu br. - o 0,9 proc. więcej, ale w odniesieniu do lutego ub. roku cena ich spadła aż o 51,3 proc.